Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Nově vybudované odborné učebny na ZŠ Kamínky

 

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruované odborné učebny přírodních věd, příslušné kabinety, nové didaktické vybavení a výpočetní techniku. Rovněž byla vyřešena konektivita školy dle současných standardů. Uvedený záměr byl financován z úrovně města Brna finanční částkou 9 887 000 Kč. ÚMČ Nový Lískovec přispěl částkou 6 296 000 Kč. Celkem bylo tedy proinvestováno 16 183 000 Kč.

V rámci obnovy infrastruktury školy a zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů byly zrekonstruovány tři odborné učebny, a to fyziky, přírodopisu a chemie včetně laboratoře. Učebny prošly úplnou rekonstrukcí zahrnující stavební úpravy, nové rozvody vody, elektřiny a osvětlení, podlahové krytiny, kryty topení a kompletní nábytkové vybavení. Učebna fyziky splňuje kritérium multimediální učebny, je vybavena 30 novými počítači, hardwarem a softwarem pro tvorbu digitálních materiálů a výuku digitálních technologií. Učebna biologie obsahu 16 digitálních mikroskopů. Učebna a laboratoř chemie jsou vybaveny dvěma digestořemi.

Ve všech učebnách mají učitelé k dispozici nejmodernější didaktickou techniku, jako je dotykový interaktivní panel, vizualizér, ozvučení učebny a učitelský počítač.

Učebny jsou vybaveny novými didaktickými pomůckami, jako např. ve fyzice soupravami pro demonstraci přeměn energie, měřícími soupravami Pasco, Telluriem, v přírodopisu pak modelem lidského těla, oka, kůže a kostrou, v chemii je to laboratoř obsahující vybavení pro realizaci praktických experimentů. Škola rovněž disponuje pojízdnou multimediální učebnou obsahující 15 notebooků. Zrekonstruovány byly kompletně také přidružené kabinety přírodních věd, včetně veškerého vybavení.

Řešení konektivity školy spočívalo ve výměně strukturované kabeláže a její doplnění o optické páteřní rozvody, instalací nových síťových prvků umožňujících drátové i bezdrátové připojení jednotlivých zařízení, 1 kusu serveru včetně příslušenství a zařízení pro zálohování dat. Škola je tedy připravena na propustnost 10 Gbe.

Uvedený projekt byl připravován od roku 2016 a jeho realizace probíhala ve stížených podmínkách, v době pandemie coronaviru. Přesto se podařilo vybudovat učební prostory odpovídající svým technickým vybavením požadavkům na vzdělávání v 21. století. V oblasti výuky ICT technologií je škola svým vybavením na nadstandardní úrovni, připravena pro plnohodnotnou výuku za použití moderních digitálních technologií. Učebny obsahují tu nejmodernější didaktickou techniku současnosti, svým vzhledem pak společně s učitelskými kabinety vytvářejí důstojné, podnětné a přívětivé prostředí pro vzdělávání.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu a aktivní účast na daném projektu. Věřím, že výše uvedené zásadně přispěje ke zkvalitnění výuky, bude motivací pro rozvoj didaktických kompetencí a dovedností učitelů. V případě žáků, pak povede ke zpestření výuky, a tím k aktivizaci pozornosti a zvýšení zájmu o probírané učivo.

Budu se velmi těšit na osobní setkání s veřejností, v podobě slavnostního otevření odborných učeben dne 23. 9. 2021.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

S výsledkem rekonstrukce odborných učeben se ve formě videa: