Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 2. pololetí šk. r. 2022/2023

Seznam kroužků na druhé pololetí školního roku 2022/2023  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 20. 1. 2023. (Přihláška ke stažení ZDE)

Platba bankovním převodem na účet školy (až po potvrzení platby vedoucím kroužku, ne dřív!) – 5259031028/5500, specifický symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě.

Kroužky se konají v února až května.