Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 1. pololetí šk. r. 2021/2022

Seznam kroužků na první pololetí školního roku 2021/2022  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 15.10. 2021. (Přihláška ke stažení ZDE)

Platba bankovním převodem na účet školy (až po potvrzení platby vedoucím kroužku, ne dřív!) – 5259031028/5500, specifický symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě.

Kroužky se konají v období od listopadu  do  ledna.