Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 1. pololetí šk. r. 2023/2024

Seznam kroužků na první pololetí školního roku 2023/2024  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 8. 9. 2023. (Přihláška ke stažení ZDE)

Platba bankovním převodem na účet školy (až po potvrzení platby vedoucím kroužku, ne dřív!) – 5259031028/5500, specifický symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě.

Kroužky se konají v období od 1. 10. 2023 do 31. 1. 2024.