Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kroužky na 2. pololetí šk. r. 2023/2024

Seznam kroužků na druhé pololetí školního roku 2023/2024  ZDE

Přihlášku odevzdejte třídním učitelům nejpozději do 26.1.2024. (Přihláška ke stažení ZDE Pdf)

Platba bankovním převodem na účet školy (až po potvrzení platby vedoucím kroužku, ne dřív!) – 5259031028/5500, specifický symbol kroužků – 303, nezapomeňte připsat školou přidělený variabilní symbol pro Vaše dítě.

Kroužky se konají v období od 1. 2. 2024 do 30. 5. 2024.


Externí zájmové činnosti a kroužky na ZŠ Kamínky 2023/2024 (ZDE Pdf). Škola nepodává k těmto aktivitám žádné informace, kontaktujte přímo jednotlivé organizace.