Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Druhý ročník projektu Participativní rozpočet do škol na ZŠ Kamínky

18.2.2022 7:48 • autor:

Po úspěšném loňském prvním ročníku se ZŠ Kamínky i ve školním roce 2021/2022 zapojila do druhého ročníku projektu města Brna nazvaného Participativní rozpočet do škol.

Po počátečním seznámení se s podmínkami celého projektu měli žáci čtvrtých až devátých tříd možnost vymyslet něco, co jim ve škole chybí, co by oživilo chod školy a bylo tak ku prospěchu jednotlivým třídám nebo celé škole. Na projekt byla od města Brna vyhrazena částka 35 000,-Kč, kterou jsme vyčerpali v plné výši.

Návrhů se z uvedených tříd sešla celá řada, z nichž byly následně vybrány projekty, které postoupí do dalšího kola a žáci budou pracovat na jejich propagaci. K té žáci využili různé metody – letáky, školní rozhlas, natočení videa. Žáci navrhovali například tablety do výuky, podsedáky pro každého žáka školy, lavičky na chodby a před školu, stoly na stolní tenis i s vybavením či živé vystoupení na červnové Zahradní slavnosti, která bývá na naší škole úspěšnou akcí na konci školního roku. Závěrečné celoškolní hlasování probíhalo on-line přes platformu Participativního rozpočtu do škol, kdy měl každý žák přidělen unikátní kód, pod kterým mohl dle svého vlastního rozhodnutí hlasovat pro kterýkoliv projekt, který do tohoto kola postoupil.

Vítězným projektem se v on-line hlasování stal návrh z 9.A, kterým bylo pořídit dva stoly na ping-pong, a to včetně vybavení. S mírným odstupem skončil na druhém místě návrh taktéž z 9.A na pořízení tabletů do výuky. Na třetím místě s rozdílem pouhého jednoho hlasu oproti místu druhému skončil návrh ze 7.A na pořízení podsedáků pro každého žáka školy a nového projektoru do učebny hudební výchovy. Žáci, jejichž projekty se umístily na 1.-3. místě, byli oceněni diplomy a obdrželi další drobné ceny. Realizaci vítězného projektu jsme stihli provést ještě před Vánocemi, a tak všichni žáci naší školy dostali k Vánocům pěkný dárek, který hned mohli využít při vánočních pingpongových turnajích a nyní slouží k příjemnějšímu trávení přestávek.

Vítěznému projektu patří zasloužená gratulace a přání, aby z něj měli radost všichni žáci naší školy co nejdéle. Všem dalším navrhovatelům náleží poděkování za jejich aktivní přístup v tomto projektu. Už teď jsme zvědaví, jaké návrhy se objeví v příštím ročníku…

Martin Blaťák, učitel a koordinátor projektu na ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE