Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Adaptační pobyt tříd 6.A a 6.B ze ZŠ Kamínky Brno

25.9.2023 13:53 • autor:

Ve dnech 20.  – 22. 9. 2023 se děti z 6.A a 6.B ze ZŠ Kamínky Brno zúčastnily adaptačního pobytu v RS Jasenka Zubří. Spolu s nimi jeli do tohoto krásného koutu přírody na Vysočině  i zástupkyně školy paní Mgr. Irena Drábková, zástupce školy pan Mgr. Tomáš Palupa, třídní učitelka 6.A Mgr. Jana Oujezdská, paní asistentka Lenka Zoubelová, třídní učitel 6.B Mgr. Igor Stejskal a školní psycholožka Mgr. Martina Hájková. 

Cílem akce byly adaptační a pohybové aktivity na stmelení kolektivu třídy.Vedení školy tak chce dětem usnadnit jejich přechod na druhý stupeň, kdy si musí zvykat nejen na jiný způsob práce, nové předměty, ale také na nové učitele, někdy i spolužáky. 

Každý den po snídani měly děti dopolední blok adaptačních aktivit, po obědě odpolední program se zástupci školy, nebo s paní psycholožkou. Večery pak trávila každá třída zvlášť se svým třídním učitelem.  Formou her, společných výtvarných prací a také povídáním jsme se navzájem lépe poznali. Čas jsme si udělali také na procházky po okolí, míčové hry a soutěže.

Společně strávené tři dny jsme si opravdu užili a věřím, že se odrazí v naší další práci ve škole i mimo ni. Třeba na školním výletě v roce 2024.

Mgr. Jana Oujezdská, tř. uč. 6.A

FOTOGALERIE