Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kontakty

 Adresa školy:

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kamínky 368/5 63400 Brno – Nový Lískovec

IČO: 48511226

DIČ: CZ48511226

IZO: 600108376

email: skola@zskaminky.cz, sekretariat@zskaminky.cz

Datová schránka: yg5fdut

 

Vedení školy:

Mgr. Petr Novák, Ph.D. – ředitel školy – reditel@zskaminky.cz, tel.: 603 578 666

Mgr. Irena Drábková – zástupce pro 1. stupeň – irena.drabkova@zskaminky.cz, tel.: 778 468 603

Mgr. Tomáš Palupa– zástupce pro 2. stupeň – tomas.palupa@zskaminky.cz, tel.: 778 110 666

Kristyna Černá – hospodářka školy – tel: 547 422 777, mobil: 605 376 550, fax: 547 422 778,

(provoz kanceláře školy: pondělí – pátek,7:30 – 15:30)

Dalibor Adamík – školník, tel: 602 500 614

 

Školní družina

Mgr. Katarína Jeřábková  – vedoucí školní družiny – tel: 547 422 770, mobil: 603 558 149, email školní družiny – druzina@zskaminky.cz

 

Školní poradenské pracoviště:

Mgr. Jaroslava Frišhansová – vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně pro 2. stupeň, jaroslava.frishansova@zskaminky.cz  tel: 547 422 779

Mgr. Anna Široká – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, anna.siroka@zskaminky.cz

Mgr. Michaela Dvořáková – metodik prevence, michaela.dvorakova@zskaminky.cz

Mgr. Monika Heinigová – školní psycholožka, monika.heinigova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

Mgr. Jana Dolníčková – speciální pedagožka, jana.dolnickova@zskaminky.cz, mobil 770 113 920

 

Školní jídelna

Andrea Uhlířová – vedoucí školní jídelny a školní kuchyně, tel: 547 422 776, mobil: 731 585 723, email školní jídelny – jidelna@zskaminky.cz

 

Bankovní spojení:

ŠKOLA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031028/5500

ŠKOLNÍ JÍDELNA Reiffeisenbank a.s., Brno – město číslo účtu: 5259031001/5500

Informace o platbách:

Variabilní a specifické symboly

 

Zaměstnanci školy:

každý zaměstnanec naší školy má kontaktní mail dle následujícího klíče: jmeno.prijmeni@zskaminky.cz

Třídní učitelé:    
Mgr. Jana Chytilová  1. A jana.chytilova@zskaminky.cz
Mgr. Bohdana Minářová  1. B bohdana.minarova@zskaminky.cz
Mgr. Jitka Valkovičová 2. A jitka.valkovicova@zskaminky.cz
Mgr. Jindra Severinová 2. B jindra.severinova@zskaminky.cz
Kateřina Štouračová 3. A katerina.stouracova@zskaminky.cz
Mgr. Dagmar Hrazdílová 3. B dagmar.hrazdilova@zskaminky.cz
Mgr. Lenka Dosadilová 4. A lenka.dosadilova@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová 4. B pavlina.kucerova@zskaminky.cz
PaedDr. Zdeňka Bučková 5. A  zdenka.buckova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká 5. B anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Jana Vejrostová 6. A jana.vejrostova2@zskaminky.cz
Mgr. Aleš Otýpka 6. B ales.otypka@zskaminky.cz
Mgr. Josef Pohanka  7. A josef.pohanka@zskaminky.cz
Mgr. Michaela Dvořáková 7. B michaela.dvorakova@zskaminky.cz
Mgr. Štěpán Vystrčil 8. A stepan.vystrcil@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný 8. B vojtech.novotny@zskaminky.cz
Mgr. Helena Hanousková 9. A helena.hanouskova@zskaminky.cz
Netřídní učitelé:
Mgr. Jaroslava Frišhansová   jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Martin Blaťák martin.blatak@zskaminky.cz
Bc. Eva Drbalová   eva.drbalova@zskaminky.cz
Mgr. Petra Sucháčková   petra.suchackova@zskaminky.cz
Bc. Martina Ušatá   martina.usata@zskaminky.cz
Mgr. Andrea Klempová andrea.klempova@zskaminky.cz