Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Modernizace školní kuchyně při ZŠ Kamínky 5

Základní škola Kamínky má kompletně zrekonstruovanou školní kuchyni včetně nového vybavení pro gastronomii. Na podzim roku 2016 začala být školní kuchyně předmětem zájmu z hlediska zastaralosti a potřeby modernizace. Takový projekt ovšem nelze realizovat z finančních prostředků školy. Proto byla zahájena jednání se zřizovatelem školy ÚMČ NL. Výsledkem byla dotace z úrovně statutárního města Brna, ve výši 9 000 000,- Kč alokovaná pro rok 2020. ÚMČ NL přispěl částkou 1 542 000,- Kč. Celkem bylo tedy proinvestováno 10 542 000,- Kč.

S uvedeným rokem přišla pandemie coronaviru, která posunula zahájení stavebních prací z letních prázdninových měsíců na září. Uvedená skutečnost se musela řešit formou výdejny umístěné do prostoru školní jídelny. Zmenšený prostor v souvislosti s hygienickými opatřeními souvisejícím s pandemií byl náročný především na organizaci výdeje obědů.

Stavební práce byly zaměřeny kompletně, od bouracích prací, přes nové instalace (elektřina, voda a plyn), podlahové krytiny, až po obklady, omítky, malby a nátěry. Byla revitalizována kancelář vedoucí školní jídelny a vytvořena tolik chybějící denní místnost pro personál školní kuchyně. Modernizací rovněž prošly výdejová okénka s příslušným vybavením a technika pro přihlašování obědů. Po stavebních pracích následovala instalace moderního vybavení pro gastronomii. Jednalo se mimo jiné o nové varné kotle, sporáky, konvetomat, mycí centrum, lednice, související nerezové vybavení a další techniku. V rámci hospodárnosti byla v určitých případech nová technologie vhodně propojena se stávající. Vše bylo hotovo do konce kalendářního roku 2020.

Od 1. 1. 2021 jsme tedy otevřeli uvedené prostory pro zkušební provoz, v rámci, kterého byla opravena vzduchotechnika. Od 24. 5. bude školní kuchyně v plném provozu, na který je výborně připravena.

Chtěl bych touto cestou poděkovat zřizovateli za finanční podporu, přípravu a aktivní účast na daném projektu. Dále provozním zaměstnancům kuchyně a pedagogickým zaměstnancům školy za trpělivost při realizaci výše uvedeného.

Budu moc rád, pokud budou dětem, učitelům, studentům BPA a externím strávníkům chutnat obědy a svačinky, připravované v nové školní kuchyni. Věřím, že nové prostory a moderní technika budou výraznou podporou pro přípravu kvalitního, čerstvého a zdravého jídla.

Mgr. Petr Novák, Ph.D.        

ředitel školy

S výsledkem modernizace školní kuchyně se můžete seznámit ve formě videa: