Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Ze slohových sešitů žáků 5.A

4.10.2022 13:31 • autor:

V hodinách jazykové, slohové a komunikační výchovy se zaměřujeme na přesné a logické myšlení, na srozumitelné vyjadřování a snažíme se rozvíjet u žáků fantazii a podporovat kreativitu.  Jednou ze slohových forem kreativního rozvoje je např. vyprávění, do kterého mají děti  nakomponovat zvolená slova. Z ukázek je patrné, jak si s úkolem děti poradily.

Sloh V,E

Sloh – K,A

 

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. uč.