Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

16.6.2020 v 16:00 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Sraz ve vestibulu školy. 


Seznam přijatých žáků: ZDE 


OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

K zápisu je nutné:

A) pokud mám možnost elektronického podpisu, datové schránky:

– Vyplnit, vytisknutou, podepsat elektronickým podpisem a poslat (datová schránka č. yg5fdut, email) elektronickou formou – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

B) pokud NEmám možnost elektronického podpisu, datové schránky:

– nepodepsanou přihlášku poslat na email školy skola@zskaminky.cz. K podpisu přihlášky budete vyzváni v nejbližší možné době. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

C) pokud NEmám možnost elektronického podpisu, datové schránky, emailu:

Vyplnit, vytisknutou, podepsat a poslat poštou – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/ a Přílohu k Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Na obálku napište ZÁPIS 2020.

– Vyplnit, vytisknutou, podepsat a v úředních hodinách vhodit žádost do poštovní schránky ve vestibulu školy – Žádost o přijetí dítěte do ZŠ. Žádost získáte na www stránkách https://zapisdozs.brno.cz/. Dále potřebujeme poslat (kopii, sken, fotku) rodného listu dítěte.

D) pokud nemám ani jednu z možných variant:

volejte na tel. číslo: 605 376 550 od 8:00 do 12:00 hodin.

Zapsat dítě je možné i osobně v kanceláři školy od 14.4. do 17.4. (8:00 – 16:00). Nezapomeňte si s sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Žádost o odklad

Pokud žádáte o odklad dítěte nezapomeňte k žádosti o přijetí dítěte vyplnit Žádost o odklad a Žádost o přerušení řízení. Vše naleznete na www stránce https://zapisdozs.brno.cz/. Poté postupujte dle bodů A až D. Do konce května bude třeba doložit:

  1. doporučení dětské lékařky
  2. doporučení pedagogicko-psychologické poradny

Po ukončení mimořádných opatření, bude realizována informační schůzka. Termíny budou včas zveřejněny na našich www stránkách.

 

Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy