Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

ZÁKAZ mobilních telefonů

Od 17. 4. 2023 mají žáci zákaz používat mobilní telefon či tablet (nebo jinou elektroniku) ve škole a na akcích pořádaných školou i mimo vlastní budovu školy. V případě, že si žák přinese do školy mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, herní konzolu, smart hodinky a ostatní elektronická zařízení), má žák II. stupně povinnost uzamknout toto zařízení ihned po příchodu do školy ve své šatní skříňce ve stavu s vypnutým vyzváněním. Za uzamčení šatní skříně si každý žák odpovídá sám. Žák I. stupně má povinnost mít vypnuté mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet, notebook, herní konzolu, smart hodinky a ostatní elektronická zařízení) v tašce. Mobilní zařízení může použít opět až při odchodu ze školy, nikoliv o přestávkách. Výjimku pro telefonování ve vyučování může povolit z vážných důvodů pouze pedagogický pracovník školy. Doporučujeme nenosit výše uvedená zařízení do školy a na školní akce.

Jaký bude přínos:

  • Nebude narušována výuka ani pozornost žáků příchozími zprávami ani telefonáty.
  • Snížíme riziko kyberšikany.
  • Předejdeme ztrátě či poškození zařízení.
  • Snížíme riziko vzniku závislosti na mobilním zařízení či internetu.
  • Odstraníme přestupky proti Školnímu řádu v této oblasti.
  • Snížíme dobu, kterou budou děti trávit používáním mobilních aplikací.
  • Žáci využijí přestávky ke svým potřebám a povinnostem (svačiny, pití, příprava materiálů na výuku, použití toalety, přesun do jiné učebny atd).
  • Podpoříme skutečnou komunikaci mezi dětmi.
  • Ušetříme vám finanční prostředky za vyčerpaná data, protože přístup na školní Wi-Fi žákům neposkytujeme
  • Možnost využití volnočasových aktivit nabízených školou (stolní tenis a fotbal, air hockey, deskové hry atd.)

DOPŘEJME NAŠIM DĚTEM ZDRAVÝ VÝVOJ, VEĎME JE K VZÁJEMNÉ A OSOBNÍ KOMUNIKACI.

Více informací naleznete v tomto odkazu (Pdf.)