Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Žáci pátých tříd spolupracují s Rezekvítkem

24.10.2019 13:59 • autor:

Žáci pátých tříd naší školy navázali spolupráci s Rezekvítkem. Rezekvítek je nezisková organizace, která se zabývá ekologickou výchovou a ochranou přírody. Také dlouhodobě pečuje o přírodní rezervaci Kamenný vrch. Děti v loňském školním roce na červnové vycházce poznávaly toto jedinečné chráněné území a pomáhaly také při úklidu odpadků. Spolupráce naší školy s  Rezekvítkem v  péči o toto území pokračuje i v tomto školním roce.

V  tomto školním roce koncem září žáci v rámci přírodovědy pod vedením lektorky z Rezekvítku pozorovali půdu v okolí školy na terénním praktiku. Zjistili, co se skrývá pod názvem půda, jak vznikla, jaké má vlastnosti a hlavně význam pro život člověka. Uvědomili si, jak důležitá je ochrana půdy v současné době. Pomocí pokusů zkoumali složení různých půd, hledali a pozorovali živočichy v ní žijící. Praktickým způsobem si tak ověřili svoje znalosti o půdě.

                                                                                      

  Mgr. Anna Široká, PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE