Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Žáci 4. A na Dobrodružné cestě

15.10.2021 8:25 • autor:

V pátek 8.10. 2021 jsme navštívili preventivní program s názvem Dobrodružná cesta, který se konal v PPP Sládkova Jednalo se o program zaměřený na upevnění kolektivu, vzájemné spolupráce , respektování druhých a poznání svých spolužáků. Stali jsme se na chvíli cestovateli, kteří se mají dostat  na vzdálený ostrov. Po skupinách jsme ze svých těl vytvořili dopravní prostředky, např.  vrtulník, horkovzdušný balón nebo létající koberec, a přemístili jsme se na určené místo. Přemýšleli jsme, v čem jsme jedineční a pochopili jsme, proč je důležité si vzájemně pomáhat, naslouchat a spolupracovat. 

Svého cíle jsme dosáhli, dobrodružnou cestu jsme zdárně dokončili a odměnou nám je skvělý pocit, že jsme přátelská a spolupracující třída, ve které fungují kamarádské vztahy.

PaedDr. Zdeňka Bučková