Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Využití soupravy PASCO ve výuce fyziky

21.2.2022 9:22 • autor:

Fyzika – pro někoho silně abstraktní disciplína, pro někoho zábava ve formě vymýšlení zdůvodnění,
proč daná věc funguje zrovna takhle. Jako učitel fyziky se domnívám, že by žáci měli na většinu věcí
přicházet sami, případně předaná fakta ověřit experimentem.
K tomu se přesně hodí souprava bezdrátových čidel PASCO pro fyziku. Její vývoj probíhá přes 50 let a
tým odborníků se tato čidla snaží co nejvíce přizpůsobit vzdělávacím potřebám českých škol. Sada
poskytuje senzory na měření síly, tlaku, pohybu, teploty, napětí, proudu, magnetického pole a
dalších. Propojení přes program SKARKvue funguje díky bluetooth, kdy každý senzor má své
jedinečné číslo (je tedy malá pravděpodobnost při vlastní práci žáků s čidly, že ke svému počítači
připojí čidlo někoho jiného). Pro výuku v 7. B se hodilo využít senzor pro měření sily a pro měření
tlaku jako doplnění probíraného celku učiva o síle.
Siloměr má navíc tu výhodu, že k němu jde přišroubovat jednak háček na měření tíhy a jednak pevný
bod na změření tlakové síly. Nejprve jsme pomocí 50 g závaží ověřili skutečnost, že 1 N odpovídá síle
potřebné na zvednutí 100 g. Následně jsme si ukázali, že tlaková síla musí působit skutečně kolmo na
plochu. Další nesporná výhoda soupravy je možnost nastavit požadované jednotky, krásně se tak daly
ukázat převody mezi kPa a Pa nebo převody z m/s na km/h.
Následovaly experimenty s čidlem tlaku, které je dokonce tak citlivé, že dokáže změřit rozdíl
atmosférického tlaku u stropu a u země ve třídě. Následně jsme čidlo připojili k injekční stříkačce a
pomocí pístu si názorně předvedli účinky podtlaku a přetlaku.
Posledním experimentem v této hodině byla ukázka měření hydrostatického tlaku ve vodě v různě
širokých odměrných válcích, kdy hladina byla po vnoření hadice s čidlem ve stejné výšce. Pro spoustu
žáků bylo překvapení, že senzor ukázal až na drobné rozdíly vždy stejný tlak. Čím to asi bude?
Dozvíme se v příštích hodinách.
Žáci na pokusy velice dobře reagovali a bylo vidět, že se něco nového dověděli. Pro mě to byla cenná
zpětná vazba, a jakmile budeme zase něco měřit, s radostí Pasco využijeme znovu. V neposlední řadě
patří můj obrovský dík kolegovi, panu učiteli Pohankovi, za technickou pomoc s čidly a za zajištění
fotek z experimentování.

Mgr. Jan Nekvapil
Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE