Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Vycházka po Novém Lískovci

7.10.2020 8:51 • autor:

V pátek 2. 10. se žáci 3. tříd vypravili v rámci výuky prvouky na poznávací vycházku po Novém Lískovci. Žáci pracovali ve dvojicích s mapou. Cílem bylo zorientovat se na mapě, ukázat si nejdůležitější místa na našem sídlišti a uvědomit si rozdíl mezi městem a vesnicí. Naše trasa vedla od stanoviště před ZŠ Kamínky k MŠ Kamarád na Čtvrtích, dále k České poště, odkud jsme měli krásný výhled na FN a Campus. Přes lávku nad ulicí Petra Křivky jsme přišli k supermarketu Albert a pak jsme se vydali podél MŠ Pomněnky na Oblé k dětským hřištím. Naše kroky vedly dál ke Knihovně Jiřího Mahena a k cíli naší trasy – Radnici městské části Nový Lískovec. Během cesty si děti všímaly dopravního značení, dopravních značek, uvědomovaly si základní pravidla silničního provozu a zásady bezpečnosti pro chodce a cyklisty, protože nedílnou součástí učiva prvouky je velmi důležitá dopravní výchova.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká