Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Volby ve čtvrtých třídách

18.10.2021 7:52 • autor:

Začátkem října proběhly ve 4. A a 4. B  volby, ve kterých se rozhodovalo o tom, kdo se stane předsedou a místopředsedou třídy. Svou kandidaturu oznámilo mnoho kandidátů, kteří hned po svém přihlášení začali s volební kampaní a bojem o hlasy svých spolužáků. Žáci si vyplnili voličské průkazy, které předkládali volební komisi. Se zkontrolovaným průkazem pak jednotlivě přistupovali za plentu a následně k urně, kam vhodili svůj hlas. Ve volbách bylo myšleno i na ty, kteří by se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit. Pro ty byla sestavena zvláštní komise, která jim urnu dopravila až na koberec, kde probíhala názorná ukázka volby v karanténě. Obě třídy si demokraticky zvolily své zástupce, seznámily se s fungováním demokracie v praxi a tím si zopakovaly učivo vlastivědy ČR – demokratický stát. Zvoleným kandidátům přejeme mnoho zdaru v jejich funkci.

 

Mgr. Andrea Kavlíková