Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Vlastivěda v praxi

12.11.2018 12:29 • autor:

Žáci 4. tříd jsou rádi, když je výuka v lavicích doplněna tematicky zaměřenými aktivitami, které pomáhají upevňovat jejich získané poznatky a dovednosti z vyučovacích hodin. V 1. čtvrtletí v rámci vlastivědy v praxi byly realizovány tyto činnosti:

Volby nanečisto
V říjnu v projektu Volby nanečisto si žáci 4. A a 4. B vyzkoušeli, jak vypadá volební den. Ve třídě vyzdobené státními symboly si zvolili volební komisi, jmenovali zapisovatele, seznámili se s volebním řádem, vyplnili si voličské průkazy, které posloužily místo občanských průkazů. Hlasovací lístky se jmény volených kandidátů vhazovali do připravené urny a v krátké scénce nezapomněli navštívit i nemocného voliče. Do připravených seznamů kandidátů zapisovali získané hlasy a po konečném sčítání byl zvolen předseda třídy a jeho zástupce. Všichni volby zvládli se ctí. Až jednou opravdu půjdou volit, už budou vědět, jak se zachovat, a že každý hlas je důležitý.

PaedDr. Zdeňka Bučková