Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Tonda Obal na cestách – program pro žáky zaměřený na třídění odpadu

8.11.2021 9:32 • autor:

Ve čtvrtek 14.10.2021 se žáci ZŠ Kamínky spolu se svými učiteli zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách. Ten je zaměřen na to, jak

bychom měli správně nakládat s odpady, kterých v dnešní společnosti vzniká veliké množství.

Lektoři společnosti EKO-KOM dorazili do naší školy a v hodinových blocích jednotlivým třídám formou prezentace a aktivním zapojením žáků ukázali, proč je dobré odpady třídit, co se s odpadem děje po vhození do kontejnerů a jaké jsou možnosti recyklace jednotlivých druhů odpadů. Během programu jsme si mohli prověřit své znalosti z oblasti nakládání s odpady, zda umíme správně třídit papír, plasty, sklo, bioodpad a další odpady, a jestli nás náhodou lektoři nenachytají tím, co do tříděného odpadu nepatří. Také jsme se mohli podívat, jak to vypadá na třídící lince a jaké výrobky můžeme vyrábět recyklací tříděného odpadu.

Ve škole se snažíme žáky ke správnému nakládání s odpady vést a v každé třídě třídíme odpad do krabic na papír a plasty. Dále v prostorách školy máme také nádoby na vysloužilý drobný elektroodpad, baterie a žárovky, které žáci mohou do školy nosit.

Věřím, že program Tonda Obal na cestách byl pro žáky i učitele přínosný a všichni už teď víme, jak nejlépe vytváření odpadů předcházet a jak je třídit, abychom chránili životní prostředí.

Mgr. Martin Blaťák