Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Světelné jevy na hvězdárně

21.5.2024 14:30 • autor:

V pondělí 6. 5. se žáci obou sedmých tříd účastnili výukového pořadu Geometrická optika na Hvězdárně a planetáriu Brno. A co mohli vidět? Pořad byl zaměřen na doplnění učiva o světelných jevech. Žáci si utřídili poznatky o zdrojích světla, šíření světla v různých prostředích, pochopili, jak se světlo odráží a láme. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, například zapálit sirku v ohnisku lupy, poznávat odrazy světla v různých typech zrcadel, pochopit lom světla na spojce nebo rozptylce. Navíc jsme vyzkoušeli i venkovní modely, planetární váhy, model Sluneční soustavy nebo vozítko, které by mohlo prozkoumat i planetu Mars. Žákům se pořad líbil a zejména ocenili možnost vyzkoušet si některé pokusy.

Mgr. Josef Pohanka, Mgr. Jan Nekvapil