Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Soutěž Babylon aneb“Rozumíme si?“

7.12.2020 22:44 • autor:

      

   Na ZŠ Kamínky proběhla v září soutěž čtenářské gramotnosti s názvem Babylon. Žáci 6. – 9. tříd se zapojili do soutěžního klání ve dvou kategoriích. Vyzkoušeli si, jak jsou na tom s tzv. čtenářskou gramotností – tedy jak jsou schopni rozumět neznámým textům a jak z nich umějí vybírat důležité informace. Letos se zadané texty zaměřily na různorodé živočichy světa. 

        V kategorii 6. a 7. tříd bylo za stoprocentní výkon stanoveno 42 bodů, úspěšným řešitelem se však stal každý žák, který dosáhl alespoň na 30 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 38 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se v této kategorii stali 1. místo František Šalé z 6. B, Anna Kalousková ze                    7. A, Ondřej Stonáček ze 7. B (40 bodů), 2. místo Jakub Kropáček ze 7. B a Sofie Jůzlová ze 7. B                               (39 bodů) a 3. místo Michal Zavadil ze 7. A (38,5 bodů).        

        V kategorii 8. a 9. tříd bylo možné maximálně dosáhnout 53 bodů. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který dosáhl alespoň 40 bodů. Úspěšných řešitelů bylo 55 žáků. Na pomyslný nejvyšší stupeň vystoupil Sabina Obořilová z 9.  A (52 bodů), 2. místo zaujal Tadeáš Ondráček ze 9. B (51 bodů) a na 3. místě Anežka Přichystalová z 8. A (50 bodů).     

         Všem nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme.

Mgr. Helena Hanousková, Mgr. Jana Vejrostová, a Mgr., Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,                               

ZŠ Kamínky