Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně na ZŠ Kamínky

18.10.2021 7:21 • autor:

Dne 23. 9. proběhlo na základní škole Kamínky slavnostní otevření odborných učeben a školní kuchyně. Tento den završil pětileté úsilí směřované k realizaci dvou zmíněných projektů. Slavnostnímu otevření předcházela prezentace nových prostor pro odbornou veřejnost. Ta byla zastoupena za statutární město Brno I. náměstkem primátorky města Brna Mgr. Petrem Hladíkem a za zřizovatele paní starostkou Ing. Janou Drápalovou a místostarostou Mgr. Michaelem Brázdou. Pozvání rovněž přijali zástupci odboru školství a mládeže (OŠML), pedagogické fakulty (PdF MU), příspěvkových organizací v Novém Lískovci a hosté spolupracující a podporující naši základní školu.

V 17:00 hod byl slavnostně zahájen program pro veřejnost, a to formou přestříhnutí slavnostní pásky. V odborných učebnách byl připraven bohatý program. V učebně fyziky a chemie představení a realizace chemických experimentů. V učebně přírodopisu byly prezentovány experimenty z fyziky, nové mikroskopy a modely. V učebně informatiky byl představen 3D tisk, prostřednictvím dvou nových 3D tiskáren. Dále pak oblast robotiky a aktivity spojené s výukou matematiky. Celé druhé patro školy pak nabízelo možnost praktických dílniček, souvisejících svým zaměřením s přírodními vědami.

Zmodernizovaná školní kuchyně nabízela občerstvení, v rovněž nově revitalizované jídelně, a to ve formě vlastních produktů. Návštěvníkům bylo taktéž umožněno nahlédnutí do nově zrekonstruovaných prostor, které byly prezentovány paní vedoucí školní kuchyně. Celkovou atmosféru pak dotvářela nabídka zmrzliny, podávána zájemcům v prostoru atria školy.

Slavnostní den se povedl. Společné setkání v souvislosti s výše uvedeným je směřováno k dlouhodobému cíli, kterým je, aby se ZŠ Kamínky stala komunitní školou. Věřím, že se tak již stalo a nové prostory odborných učeben a školní kuchyně budou dalším kamínkem v mozaice utvářející pestrý obraz naší základní školy.

V Brně dne 14. 10. 2021 Mgr. Petr Novák, Ph.D.

ředitel školy

FOTOGALERIE ZDE