Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Vážení rodiče, milé děti,

v roce 2017 jsme na naší škole založili školní poradenské pracoviště. Díky projektu „Školní poradenské centrum Kamínky“ (reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004205“) poskytujeme našim dětem maximální péči a podporu ve výchovně vzdělávacím procesu.  Podporujeme nejen žáky ohrožené školní neúspěšností, ale také děti, které vynikají. Úspěšně pracujeme s kolektivy  i jednotlivci. Naše poradenské centrum také úzce spolupracuje s pedagogicko psychologickými poradnami, centry pro prevenci sociálně patologických jevů (např. Podané ruce o.p.s.).

Kontakty:    
Mgr. Jaroslava Frišhansová vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně pro 2. stupeň jaroslava.frishansova@zskaminky.cz
Mgr. Anna Široká výchovná poradkyně pro 1. stupeň anna.siroka@zskaminky.cz
Mgr. Lucie Ziembová školní metodička prevence lucie.ziembová@zskaminky.cz
Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová školní psycholožka marketa.nekuzova@zskaminky.cz
Mgr. Jana Dolníčková speciální pedagožka jana.dolnickova@zskaminky.cz
Telefonní kontakt ŠPP: 770 113 920