Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Školička na ZŠ Kamínky

18.3.2022 8:36 • autor:

Od ledna do března proběhlo ve spolupráci ZŠ Kamínky s MŠ Čtvrtě 10 lekcí se zaměřením na přípravu děti do školy. Prvních 5 lekcí se uskutečnilo  v mateřské škole a dalších 5 lekcí na naší škole. Cílem je vzájemná spolupráce dětí s rodiči. Veškeré činnosti a úkoly, které děti plnily, jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, prostorové orientace,

zrakového a sluchového vnímání a grafomotoriky. Rodiče při spolupráci s dětmi takto získali spoustu informací o přípravě a práci s budoucím prvňáčkem. Paní učitelky byly k dispozici na zodpovězení případných dotazů a poskytnutí rad.

A co říct závěrem? Děti si za svoje snažení a vykonanou práci odnesly ocenění a odměny. Budeme se na budoucí prvňáčky těšit.

Mgr. Anna Široká, Mgr. Jindra Severinová