Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

SAKO Brno – on-line exkurze žáků 2. stupně

15.4.2021 6:25 • autor:

Na konci měsíce března se žáci z několika tříd 2. stupně ZŠ Kamínky zúčastnili on-line exkurze do společnosti SAKO Brno. V době již více než rok trvající situace, která znemožňuje potkávání se ve škole a konání různých akcí, které bývají jindy pořádány, tak měli možnost si zpestřit současnou distanční výuku. 

Žáci během on-line exkurze, kterou nás po celou dobu doprovázela paní průvodkyně, zavítali v krátkých komentovaných videosnímcích do vnějších i vnitřních prostor spalovny odpadů, ve které končí odpad z brněnských domácností. Mohli tak například vidět, jak to funguje na třídící lince, kde se dotřiďuje odpad z barevných kontejnerů. Zjistili tak, že se třeba plastové lahve dotřiďují podle barev, co se děje s vytříděným papírem, jak rychle jede za běžného provozu třídící pás linky, a že práce zde není určitě lehká. Zajímavostí pro všechny bylo nahlédnout přímo do kotlů, ve kterých se spaluje směsný komunální odpad z černých kontejnerů, ze kterých by se stále dalo velké množství odpadu dále vytřídit. 

Žáci mohli v průběhu celé exkurze pokládat dotazy a získat tak množství dalších užitečných informací nejen o správném třídění odpadů, ale o všem dalším, co je k tomuto tématu zajímalo. Životní prostředí je bezesporu důležitým tématem, a tak se exkurze nejednou protáhla, protože dotazů ze strany žáků i učitelů bylo položeno opravdu hodně. Třídit odpad se vyplatí a měli bychom se starat o zachování přívětivého životního prostředí i pro budoucí generace, a to třeba účastí na dalších akcích, ve kterých se lze zapojit do úklidu našeho okolí v rámci celé republiky.

On-line exkurze do společnosti SAKO Brno byla velmi přínosná a zajímavá. Věřím, že ke třídění odpadů navedla třeba i ty, kteří dosud až tak netřídili a možná nyní změní své návyky. 

 

Mgr. Martin Blaťák, učitel ZŠ Kamínky