Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Rozvoj profesních kompetencí v rámci projektu ERASMUS+

16.1.2023 12:42 • autor:

V termínu 14.11. – 17. 11. 2022 proběhlo v Holandsku, v okolí města Utrecht, tzv. stínování na pracovišti. Jednalo se o návštěvu brněnských řídících pedagogických pracovníků v osmi holandských základních a mateřských školách v rámci vzdělávací mobility pro inkluzivní vzdělávání. V hostitelských školách proběhly náslechy a diskuze se zaměřením na rozvoj mezikulturních a odborných kompetencí. Účastníci byli seznámeni s daným vzdělávacím systémem a používanými digitálními technologiemi. Významnou přidanou hodnotou byla výměna zkušeností se zaměstnanci navštívených zařízení. Diskutována byla zejména témata zaměřená na respektování diverzity žáků z různého socioekonomického prostředí s odlišnou jazykovou vybaveností. Výstupem uvedeného projektu pak byly zejména zkušenosti a poznatky z oblasti metod řízení škol. Zpestřením byla návštěva městečka Naarden, v němž je umístěno muzeum Jana Amose Komenského. Muzeum bylo navštíveno dne 15. 11., tedy přesně na den po 352 letech od úmrtí této významné osobnosti.

Petr Novák, Jitka Pochylá