Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Rozmanitost života na naší planetě – 5.A

20.2.2023 8:00 • autor:

To, že podnebí není na celé planetě Zemi stejné, se dozvěděli žáci 5. A v hodinách přírodovědy.
Ve skupinách se připravovali na tvorbu dioramat k tématu Podnebné pásy. Uvědomovali si základní charakteristiku daného podnebného pásu, zjišťovali důležité informace a zajímavosti,
vyhledávali, které rostliny zde rostou či jaké živočichy v nich můžeme potkat. S úžasným nasazením, týmovou spoluprací, fantazií a kreativitou se jim podařilo vytvořit opravdový vhled do tropických pralesů, savan i pouští, do lesů mírného podnebného pásu i do chladných pustin polárního podnebného pásu. Své výtvory doplnili zajímavými ústními referáty o živočiších i rostlinstvu daného podnebného pásu. Propojením přírodovědného učiva s učivem českého jazyka, informatiky, výtvarné a technické výchovy se dětem podařilo v ucelené podobě získat povědomí o rozmanitosti života na naší planetě Zemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE