Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Ředitelské volno

Dne 21. a 22. 12. 2020, v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky, a to z důvodů probíhající rekonstrukce školní kuchyně.