Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje na dny 21. 12. – 22. 12. 2023 v souladu s § 24, odst. 2 Zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitelské volno pro žáky, z organizačních a technických důvodů.

Naše škola nabízí možnost rodičům po dobu ředitelského volna (21. 12. – 22. 12. 2023) umístit jejich děti do školní družiny. Školní družina v těchto dnech bude probíhat od 7:00 do 16:00 hodin. Rodič je povinen svému dítěti zajistit stravu a pitný režim po celou dobu pobytu dítěte v družině.

Přihlášku prosím odevzdejte vedoucí školní družiny Mgr. Katarině Jeřábkové do 8. 12. 2023. Přihláška do školní družiny je ke stažení (Pdf.) ZDE