Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Provoz a režim školní družiny

Provoz a režim

Provoz od 6.30 hod. do 17.00 hod. 06.30 – 07.30 – příchod dětí, volné zaměstnání, pohádka, 7:40 – odvádění dětí na vyučování do tříd 11.40 – 13.00 – 1. třídy – příprava na oběd, hygiena, společný oběd, odchody dětí domů 12.35 – 13.45 – 2. až 5. třídy – příprava na oběd, hygiena, společný oběd, odchody dětí domů 13.00 – 15.00 – společná četba, volné hry dle výběru dětí, odchody domů, zájmové činnosti, aktivní pobyt venku – hry na hřišti, tématické vycházky, exkurze, hry ve skupinách, používání didaktické techniky 15.00 – 15.30 odchody dětí domů, svačina, předávání dětí do oddělení 15.30 – 17.00 sebevzdělávací činnost – didaktické hry, odchod dětí domů a do kroužků, zájmová činnost, individuální zaměstnání, závěr ŠD   Od 16.00 jsou všechny děti v herně ŠD v přízemí – větší!!! Omluvenky pro vychovatelky prosím pište na formuláře, které děti dostanou (archivují se) nebo do deníčků ŠD. Odchody dětí domů po vyučování: 1. třídy do 13.00 2. až 5. třídy do 13:45 (změny po domluvě s vychovatelkou) Prosíme rodiče o dodržení této doby !!! Omluvenky pište na FORMULÁŘE Zde si můžete stáhnout ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny.