Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Projektové vyučování žáků 4. ročníků – Cestujeme po ČR – kraje ČR

28.2.2022 10:50 • autor:

Zeměpisné učivo vlastivědy zakončili žáci 4. A a 4.B tvorbou skupinových projektů na téma Cestujeme po ČR – kraje ČR. V první části projektového vyučování ve čtyřčlenných týmech zpracovávali a shromažďovali informace, zajímavosti, obrázky k vybraným krajům a vytvářeli své vlastivědné projekty. Čerpali také ze svých znalostí o povrchu ČR, pohořích a nížinách, vodstvu, hospodářství a průmyslu, přírodních a kulturních krásách ČR, které získali v průběhu 1. pololetí školního roku v hodinách vlastivědy. Vše výtvarně zpracovali a vyzdobili. Ve druhé části měli žáci za úkol ústně odprezentovat informace z projektů a předat je srozumitelnou formou svým spolužákům. Pro některé děti to bylo první vystoupení tohoto typu pro větší množství posluchačů, ale výsledek byl zdařilý. Všichni byli odměněni potleskem a pochvalou.

Výstava vlastivědných projektů v prostorách školy bude i žákům ostatních tříd přibližovat krásu České republiky s jejími přírodními, historickými i kulturními zajímavostmi.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE