Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Pomůcky na školní rok 2020/2021

Sumu za pomůcky a pracovní sešity (viz. rozpisy pro jednotlivé ročníky) posílejte na školní účet 5259031028/5500 do 15.7.2020. Nezapomeňte zadat přidělený variabilní symbol.

Pomůcky pro první stupeň

Pomůcky pro druhý stupeň