Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Platby

Platby

Každý žák naší školy má přiděleny dva variabilní symboly – jeden pro školní účet (platba za družinu, výlety, LVK atd. – přiděluje hospodářka školy), druhý variabilní symbol pro patbu stravného (svačinky, obědy – přiděluje vedoucí školní jídelny). Ke každé platbě na školní účet je nutné přiřadit specifický symbol. Na akce, které probíhají každoročně, máme přiřazeny stálé specifické symboly. Na mimořádné akce bude specifický symbol vytvořen.

Prosíme o dodržování pravidel plateb a včasné uhrazení služeb i akcí.

Při ztrátě variabilního čísla žáka, není možné toto číslo sdělit telefonicky ani písemně. Variabilní číslo bude předáno pouze zákonnému zástupci žáka v kanceláři školy anebo školní jídelny.

Číslo účtu školy (ŠVP, LVK, družina,…)

5259031028/5500

 

Specifické symboly:

101 DRUŽINA

201 LVK 1. stupeň

202 LVK 2. stupeň

301 ŠKOLA V PŘÍRODĚ, ŠKOLNÍ VÝLET, EXKURZE 1. STUPEŇ

302 ŠKONÍ VÝLET, EXKURZE 2. STUPEŇ

303 KROUŽKY

 

Číslo účtu školní jídelny (svačinky, obědy)

5259031001/5500