Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Patronát deváťáků nad prvňáky

7.9.2017 7:50 • autor:

Od školního roku 2017/18 jsme se rozhodli pro celoroční patronát deváťáků nad prvňáčky. Od této akce si slibujeme větší prolnutí vztahů mezi žáky prvního a druhého stupně. Dále předpokládáme rychlejší rozvoj osobnosti, sociálních dovedností, mezilidských vztahů a morálních postojů u žáků deváté třídy.

Deváťáci si sami vyzkouší i roli učitele (vychovatele), budou připravovat akce a projekty pro naše nejmladší. Zjistí, zda umí ovládat svůj temperament, zvládat trému, plánovat, efektivně zacházet s časem, rozvíjet svoji fantazii a kreativitu. Procvičí si svoji schopnost komunikovat s jinou věkovou skupinou, než jsou jejich vrstevníci. Zároveň tento projekt funguje jako prevence proti sociálně patologickým jevům.

A co konkrétně zatím akce přinesla? První školní den byli prvňáčci nejdříve přivítání svými třídními učitelkami, panem ředitelem a paní starostkou. Poté obdrželi drobný dáreček a vstupní pamětní list od deváťáků. V doprovodu třídních učitelek, rodičů a deváťáků se odebrali do svých tříd, kde jim jejich třídní učitelky sdělily základní informace a poté následovalo focení jednotlivců se svými patrony.

Následující den žáci deváté třídy opět přišli za svými svěřenci a provedli je po celé škole. Nejmladším se nejvíce líbilo v PC učebnách a v tělocvičně. Při procházce školou už docházelo k osobitějším kontaktům mezi žáky. Prvňáčci se osmělili a suverénně povídali deváťákům, co měli na svačinu, jak se na školu těší a co se jim zatím líbilo.

Další společné akce již plánujeme a věříme, že budou přínosem pro obě věkové kategorie.

Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE