Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Patronát deváťáků nad prvňáčky na ZŠ Kamínky

7.9.2017 13:35 • autor:

V pondělí 4. září se po dvou měsících letních prázdnin opět otevřely dveře naší školy. První školní rok začal také pro prvňáčky, kteří byli letos poprvé slavnostně přivítání nejen vedením školy a paní starostkou ing. Janou Drápalovou, ale také žáky 9. třídy. Ti jim předali pamětní medaile a spolu s rodiči a třídními učiteli je uvedli do tříd.

Toto první setkání se neobešlo bez slziček, které byly ale velmi brzy vystřídány úsměvy na tváři. Naši prvňáčci se na památku vyfotili společně se svými adoptivními kamarády z 9. třídy.

Již při druhém setkání hned následující den, kdy žáci 9. třídy prováděli naše nejmenší po škole, panovala velmi přátelská a uvolněná atmosféra. Věříme, že jejich vzájemná spolupráce se bude během školního roku postupně prohlubovat, až přeroste v opravdové přátelství. K tomu jim určitě pomůžeme i my, třídní učitelé. Věříme, že naši nejmladší žáci získají nové starší a zkušenější kamarády, kteří by se pro ně mohli stát v budoucnu vzorem a příkladem jak ve školní práci, tak ve sportu a jiných zájmových aktivitách.

 

Mgr. Bohdana Minářová, TU 1. B, Mgr. Jana Chytilová, TU 1. A