Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Památník písemnictví v Rajhradu

25.9.2022 23:55 • autor:

Na konci září, v plném průběhu babího léta, jsme se rozhodli zpestřit si naši výuku literárně-historickou exkurzí do Rajhradu, kde se nachází Památník písemnictví na Moravě. Exkurzi jsme plánovali již několik roků, ale pandemická situace nám ji dovolila uskutečnit až nyní s našimi osmáky a deváťáky. Památník se nachází v areálu starého rajhradského benediktýnského kláštera, který za minulého režimu dlouhá léta chátral, ale nyní, i díky expozicím Muzea Brněnska, probíhají snahy o jeho rekonstrukci a obnovu.

První částí nás paní průvodkyně provedla expozicí věnující se staroslověnštině a našemu nejstaršímu písemnictví, středověkým skriptoriem, expozicí k novější literatuře či výstavě věnující se řádu benediktýnů. Mimo jiné jsme si mohli poslechnout mluvené slovo ve staroslověnštině, což bylo velice zajímavé, podívat se, jak středověcí mniši knihy ručně opisovali, či porovnat několik originálů raně novověkých výtisků bible.

Ve druhé části čekal naše žáky workshop Příběh knihy, který se odehrával přímo v prostorách historické benediktýnské knihovny. Ta čítá několik tisíc historických svazků, z nichž nejstarší a nejvzácnější jsou dokonce z doby prvních Přemyslovců.

Po prohlídce Památníku jsme se vydali procházkou k soutoku Svitavy a Svratky, odkud jsme autobusem dojeli zpátky do Brna.

 

FOTOGALERIE