Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Labyrintem barokního světa 

10.12.2020 6:39 • autor:

Tak znělo téma letošní dějepisné olympiády, která byla vyhlášena na konec listopadu. Žáci se vydali na procházku do období 16.-18. století (ano, v 16. století byla u nás ještě renesance) a mohli se seznámit s dobou prvních Habsburků v českých zemích, jež se v této době zmítaly náboženskými konflikty, přes raně novověkou každodennost až po vládu Marie Terezie, která byla jedinou ženou na českém trůně. 

 

Jsem rád, že dějepisná olympiáda byla i přes současnou složitou situaci vyhlášena. A ještě raději jsem za to, že se nám ji na naší škole podařilo i skrz prezenční-hybridní-distanční-rotační (a já nevím, jakou ještě…) výuku také zrealizovat. I když se letošního ročníku od nás účastnili pouze deváťáci, kteří již mohou chodit do školy v každém týdnu a se kterými tak bylo možné od začátku počítat. 

 

Rád bych za naši školu jmenovitě gratuloval vítězce školního kola, kterou se stala Karolína Wagnerová z 9.B. Kája tak bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 18. ledna 2021. Na dalších místech se pak umístili v tomto pořadí Vojtěch Orel, Hana Chupíková a Linda Antonínová (všichni z 9.A), jejichž velmi pěkné výsledky si také zaslouží jmenovitou zmínku. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu