Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace
7.11.2017 7:39 • autor:

Podzim patří mezi nejkrásnější a nejbarevnější roční období. Jeho nejrůznější podoby ztvárnily děti   ze 3.  A při svém výtvarném i literárním tvoření. Svou kreativitu rozvíjely při malování pestrobarevných stromů, při tvorbě koláží z přírodnin, veselých draků a originálních totemů.

Výstavka jejich výtvorů všem přináší radost a potěšení.

PaedDr. Zdeňka Bučková, tř. učitelka

FOTOGALERIE

2.11.2017 19:01 • autor:

Jedním z hlavních záměrů naší školy je připravit žáky 8. a 9. tříd na přijímací zkoušky a pomoci při rozhodování o výběru střední školy.

Zařazujeme žáky každoročně do různých soutěží, testování a tím si žáci ověřují stav vědomostí, svoje silnější a slabší stránky, jak jsou schopni pracovat v časovém limitu, ve stresu.

Konkrétní výstupy slouží zejména samotným žákům v jejich sebehodnocení a ve srovnání úrovně znalostí se svými vrstevníky. Díky informacím o znalostech a dovednostech žáků mohou učitelé lépe plánovat, individualizovat výuku a stanovovat další cíle.

V letošním školním roce jsme přihlásili žáky do soutěže Přírodovědný klokan kategorie Kadet, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Žáci ve středu 11.10. 2017 řešili 24 úloh z matematiky, přírodopisu, fyziky a zeměpisu v časovém limitu 40 minut. Úlohy byly rozděleny dle náročnosti do tří skupin.

U většiny žáků bylo zřejmé soustředění na zadané úkoly a získání dobrých výsledků. Celá soutěž byla bodově vyhodnocena v rámci naší školy, čímž žáci získali zpětnou vazbu o své úspěšnosti.

Soutěž Přírodovědný klokan je zařazena do programu Excelence na PřF UP v Olomouci a tři nejlepší řešitelé ZŠ Kamínky byli rovněž nominováni, jsou to:

Lubomír Žaloudek z 8. A

Kristýna Muresová z 9. třídy

Karel Krejnický z 9. třídy

Věříme, že i tato forma výuky dětem pomáhá se zdokonalovat a novým informacím pak mohou při samotném učení věnovat více pozornosti.

Přejeme jim hodně úspěchů při řešení dalších soutěží.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová, Mgr. Josef Pohanka

1.11.2017 20:06 • autor:

Ani letošní Halloween na nás naše anglická strašidla a bytosti ze světa kouzel nezapomněla a navštívila nás. Stále se nenaučila česky, takže  s překladem pomáhala naše česká strašidýlka původem z 8. a 9.tříd naší školy.Tentokrát to byla vzácná návštěva z Bradavic v čela s Brumbálem a Hermionou. Naši žáci – i když ten den to byli upíři, čarodějnice a hrůzostrašné příšerky – se spolu utkali v čarodějnických kláních. Účastnili se konkurzu do Famfrpálových týmů, uvařili lektvar pro  záchranu nejlepší žačky Hermiony, která omylem vypila jed, naučili se Halloweenský tanec a společným kouzlem zahnali  Mozkomory, kteří se pokoušeli napadnout i naší školu. Well done everybody!!!!

 

Mgr. Ivana Demlová

FOTOGALERIE

1.11.2017 19:55 • autor:

Stejně jako loni se i v tomto školním roce účastní žáci a žákyně ZŠ Kamínky seriálu běhů pro školní mládež, které pořádá Centrum volného času Lužánky. Do prvního kola na Lesné, které se konalo koncem září, se  zapojily děti z prvního i druhého stupně, a tak výpravu naší školy tvořilo přes čtyřicet dětí. Ty si počínaly velmi zdatně při běhu Čertovou roklí, o čemž svědčí i řada umístění mezi nejlepšími napříč všemi kategoriemi. I ve druhém kole v Lužánkách se naši běžci neztratili. Mezi nejúspěšnější závodníky, kteří získali cenné body pro naši školu v prvních dvou kolech, patří O. Privarčák, P. Konečný/ 1.tř./, A. Frantová,       L. Hradílková, M. Kandrnal / 2. tř./, A. Antonová, L. Kolářová, K. Vlachová, A. Bedroš /3. tř./, K. Káňová / 4. tř./ Sportovní atmosféra a nasazení všech zúčastněných byla vynikající a snad i důležitější než jejich konečné pořadí.

 

PaedDr. Zdeňka Bučková

 

FOTOGALERIE

1.11.2017 7:01 • autor:

V hodině občanské výchovy v 6.A jsme se vydali po stopách předků,
nejdříve jsme si vysvětlili, co je to genealogie – vědní obor zabývající se sestavením rodokmenu.
Během dvou týdnů jsme se vyptávali rodičů a babiček na ostatní členy rodiny. V hodině výtvarné výchovy jsme potom ze sesbíraných informací výtvarně ztvárnili svůj vlastní rodokmen.

Mgr. Petra Hortová

FOTOGALERIE

30.10.2017 13:39 • autor:

 

30. 10. pondělí – dnešní strašidelné dopoledne se moc vydařilo. Děti přišly v krásných strašidelných maskách a plnily různé úkoly: např.  z geometrických útvarů vyráběly ve skupinkách příšerky, které musely pojmenovat a poté je ostatním spolužákům (čarodějům, vlkodavům, dýním..) představit.  Největší zážitek byla návštěva BRADAVICKÉ školy, která se pro dnešní den objevila ve velké tělocvičně. Děti se potkaly s Brumbálem, Hermionou a dalšími čaroději. Naučily se vyrobit kouzelný lektvar, zahnat kouzlem bubáky a hlavně si s kouzelníky zatančily. Byla to velmi povedená akce. Už teď se všichni těšíme na příští rok.

Moc děkuji rodičům za bezvadnou přípravu masek.

Mgr. Jindra Severinová, tř. uč.

FOTOGALERIE

 

25.10.2017 7:38 • autor:

V pátek 20.10. vyrazili prvňáčci společně s 2.A na hvězdárnu za dobrodružstvím. Čekal na ně program –  KORÁLOVÝ ÚTES KALUOKA´HINA. Než se děti vydaly za dobrodružstvím, mohly si prohlédnout hvězdnou oblohu. Mezi hvězdičkami hledaly různá souhvězdí a planety. Poznaly, která souhvězdí uvidí na jaře, která zase na podzim. Po prohlédnutí úžasné hvězdné oblohy se uvelebily v křeslech a ponořily se do nádhery, kterou ukrývá oceán – do korálového útesu Kaluoka´hina. Děti prožily dobrodružství malých rybiček a odnesly si mnoho poznatků a hlavně zážitků.

Mgr. J. Chytilová, Mgr. B. Minářová, Mgr. J. Severinová

FOTOGALERIE

 

24.10.2017 7:36 • autor:

V pondělí 23. 10. 2017 si osmáci připravili sportovní odpoledne pro družinu. Akce se zúčastnili téměř všichni žáci 8.A a 8.B a žáci 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu. Počasí nám nepřálo, ale nenechali jsme se odradit a akci uspořádali uvnitř školy. Děti si mohly vyzkoušet hula-hop s obručemi, běh mezi medicimbály, skok přes švihadlo, hod na koš i do krabice, čapí postoj či střelu na branku. Na všech stanovištích osmáci svým malým kamarádům vše ukázali a vysvětlili, a ti se pak museli snažit sami. Akce se velmi vydařila, za účast byl každý malý sportovec odměněn diplomem a odměnou pro osmáky byly úsměvy na rtech dětí ze družiny! Perfektní byla také spolupráce mezi třídními učiteli, učiteli tělocviku a vychovatelkami ze družiny. Všem tímto moc děkujeme a těšíme se na další – třeba větší – akci ve sportovním duchu!

Za organizační tým
Mgr. Lucie Ziembová
FOTOGALERIE
23.10.2017 10:57 • autor:

Ve středu 11.10. jsme se vydali na brněnskou přehradu za dobrodružstvím. Čekalo na nás poznávání světa nejen na souši, ale i pod vodou. Účastnili jsme se výukového programu „Vasrůvka nad Brnem“, který si pro nás nachystal spolek pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – Rezekvítek.

Seznámili jsme se s jednotlivými pojmy, které se týkaly vody. Děti poznávaly řeku od pramene k ústí. Dozvěděly se, proč vznikají přehrady a další vodní nádrže. Vše si pak zkusily vymodelovat na přilehlém pískovišti.Nejvíce jsme se těšili na odhalení tajemství, které ukrývá brněnská přehrada. Na chvilku se z nás stali badatelé a začali jsme zkoumat, co se ukrývá na a pod hladinou vody. Mohli jsme si zblízka prohlédnout některé vodní živočichy a podle klíče určit jejich názvy. Nejvíce jsme nachytali vodoměrek. Podařilo se nám chytit drobná zvířátka, která vypadala jako zrnka máku. Pomocí lupy jsme zjistili, že se tato zrníčka pohybují, takže mák to opravdu nebyl.Program byl velmi vydařený. Děti si odnesly spoustu zajímavých informací a hlavně zážitků :o).

Mgr. Jindra Severinová

FOTOGALERIE

22.10.2017 21:46 • autor:

 

Ve čtvrtek 19.10. se naši žáci zúčastnili okresního kola turnaje týmů ve stolním tenise na ZŠ Svážná. Chlapci ve složení Lukáš Navrátil, Lubomír Žaloudek(oba z 8.A) a Adam Dostál (z 9.A) dosáhli vyrovnaným týmovým výkonem na skvělé druhé místo. Dívčí tým složený z žákyň devátého ročníku Kláry Kovářové, Evy Prochové a Kateřiny Šenkové, zejména za přispění bezchybného výkonu poslední zmíněné, nejen že soutěž vyhrál, ale postoupil do krajského kola, které se koná 8. 11. v Hodoníně. Oběma týmům gratulujeme, za vzornou reprezentaci školy děkujeme a děvčatům v dalším tažení držíme palce.

Mgr. Štěpán Vystrčil

FOTOGALERIE