Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Kamínky po stopách starých Moravanů

24.3.2022 8:08 • autor:

V rámci výuky dějepisu se v sedmém ročníku zabýváme také dějinami středověku, kam bezpochyby patří i historie Velké Moravy. Rozhodli jsme se obohatit si své znalosti nabyté ve škole prostřednictvím dějepisné exkurze a vydali jsme se na místo snad nejpovolanější. Naším cílem se stalo Moravské zemské muzeum na Zelném trhu a expozice s názvem „Velká Morava“, která čítá snad nejvíce archeologických nálezů z období našeho nejstaršího slovanského osídlení. Jedná se sice o výstavu stálou, ale doposud nepřekonanou. A podle mě by ji měl alespoň jednou za život shlédnout každý, kdo zde žije.

 

Celou expozicí nás provedl zkušený lektor, který nám k ní poskytl velice zajímavý a poutavý výklad. Mohli jsme shlédnout celou řadu hmotných nálezů z období starých Moravanů – od zemědělských nástrojů, předmětů každodenní potřeby, zbraní, keramiky, až po ty nejhezčí a nejvzácnější dochované šperky velkomoravských velmožů, čímž jsme si mohli rozšířit své teoretické znalosti velkomoravských dějin ze školy. Byly zde věrné a velice povedené historické modely slovanských hradisek obsahující i ty nejpodrobnější detaily. Z písemných pramenů jsme si mohli přečíst například záznamy o křesťanské misii Konstantina a Metoděje nebo o Svatoplukovu napomenutí jeho synů známé pod názvem Tři pruty.

 

Časovou rezervu, které se nám v rámci programu naskytlo, jsme vyplnili krátkou historickou procházkou po centru Brna. Jsme rádi, že můžeme podnikat takové exkurze, obohatit si získané znalosti a zpestřit si tak každodenní rutinu.

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.,

učitel dějepisu