Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Jeden den v úlu – 4.A

16.5.2023 22:09 • autor:

Začalo jaro, rozkvetly záhony i třešně a všude kolem je slyšet bzučení. To už se pilné včely daly do práce. Proč se ale o včelách říká, že jsou pilné a že jsou pro přírodu i člověka
nepostradatelné? To jsme se rozhodli s žáky 4. A prozkoumat. A kde lépe zjistit odpovědi na naše otázky než v úlu. Na jeden den jsme se proměnili na včelky dělnice, trubce i královnu a
zkoumali informace o těchto drobných tvorech. Ve skupinách žáci získávali informace z textů o včelstvech, úlu, životě a významu včel, jaké zdravé a prospěšné produkty včely tvoří a
především jak úzce jsou včely propojené s okolní přírodou a jejích správným fungováním. Pro doplnění vědomostí jsme využili i tablety a internet. Získané informace pak žáci zpracovali a vytvořili projektové plakáty. Tím naše zkoumání neskončilo. V rámci pracovních činností a výtvarné výchovy děti vyráběly včelí plástve, rozkvetlé louky a další hmyz. Všechny nabyté vědomosti jsme pak prověřili v praxi na výstavě Zemědělství žije. Teď už víme proč a jak moc
jsou včely důležité. Takže VČELÁM ZDAR!

Mgr. et Mgr. Pavlína Kučerová, třídní učitelka

FOTOGALERIE