Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Jak zvládnout přijímačky aneb kariérní poradenství na Kamínkách

12.4.2018 14:43 • autor:

Třída 9. A se v průběhu školního roku zapojila do projektu realizovaného školní psycholožkou, který se pracovně nazýval „kariérní poradenství“ neboli „profesní orientace“. Propojili jsme pracovní činnosti, český jazyk a výchovu k občanství. Společně jsme začali v říjnu v pracovních činnostech dotazníkem, kdy bylo naším cílem uvědomit si, zda preferuji manuální anebo intelektuální práci, jestli už vím, jaké povolání chci dělat a které naopak rozhodně nechci. V listopadu deváťáky čekala asi nejnáročnější část, čtyřhodinová psychologická diagnostika, kdy jsme se zaměřili na intelektové předpoklady, jejich strukturu, paměť a také na profil osobnosti. V prosinci žáci psali slohovou práci o svém vysněném povolání. V průběhu ledna jsme se společně s žáky a jejich rodiči potkali při celkovém zhodnocení během individuálních konzultací. Při zpětné vazbě jsme prodiskutovali výsledky intelektových předpokladů i osobnostních charakteristik vzhledem k výběru střední školy. Zaměřili jsme se na silné stránky i na prostor pro rozvoj jednotlivých žáků. A celý náš projekt se uzavřel minulý týden, kdy jsme se ve dvouhodinovém bloku věnovali praktické přípravě na zvládání stresu, především ve zkouškových situacích. V pracovně školní psycholožky jsme probrali zdroje odolnosti k zátěži, působení stresu na organismus. Tento blok byl zaměřen prakticky a prožitkově: deváťáci se učili dechovou relaxační techniku, vyzkoušeli si i svalovou relaxaci a imaginaci. Praktické tipy se týkaly úpravy režimu v posledních dnech před přijímačkami a pro den přijímacích zkoušek. Věnovali jsme se také zodpovězení osobních dotazů a sdílení zkušeností. Myslím, že se nám společná práce podařila a že jsme si to společně užili. Milí deváťáci, držíme vám palce u přijímacích zkoušek!

Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová

školní psycholožka