Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Hodina pro Brno

26.1.2020 18:15 • autor:

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 se žáci pátých tříd ZŠ Kamínky zúčastnili výukového programu v Urban centru o fungování města – Hodina pro Brno – strategie #brno 2050. Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB realizuje řadu participačních aktivit pro dospělé, ale zaměřuje se i na děti. Cílem téměř dvouhodinového výukového programu bylo oslovit děti jako současné a budoucí uživatele města, a hledat nové formy, jak jim poutavě předat téma rozvoje města Brna.

S využitím herních prvků a prací s mapou Nového Lískovce si děti uvědomovaly hranice místa, kde žijí, orientovaly se v mapě a zakreslovaly prostranství, která se jim líbí a která ne, rozpoznávaly nejbližší okolí a stavby v místě svého bydliště. Dětem byly představeny trendy a aktéři, kteří se podílejí na dnešní podobě města, např. v oblasti dopravy, bydlení, správy města. Po celou dobu děti pracovaly ve skupinách, navzájem komentovaly jednotlivá místa a zamýšlely se nad možnými změnami –  co v lokalitě chybí a co by šlo doplnit. V závěru si společné prezentace představily a vzájemně porovnaly.

Výukový program byl velmi zajímavý, přiměl žáky nahlížet kriticky a s porozuměním na místa, kde žijí a přispěl k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí.

PaedDr. Zdeňka Bučková