Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Exkurze žáků 5.A a 5.B ZŠ Kamínky do Přerova

25.10.2022 14:16 • autor:

Brzy ráno jsme jeli vlakem do Přerova, plní očekávání, co všechno uvidíme. Když jsme vešli do přerovského zámku, ve kterém se nachází Muzeum Komenského, paní průvodkyně nás rozdělila do dvou skupin. My, žáci 5.A, jsme zamířili na výstavu o pravěku. Paní průvodkyně nás provedla obdobími od nejstarší doby kamenné po dobu bronzovou, ukázala nám modely opid, hradů, zámků, černou kuchyni a mnoho dalšího. Poté jsme přešli do starých učeben. Viděli jsme učebnu pro 1. a 2. třídu se sklápěcími židlemi. Učebnu, ve které byly lavice spojené se stolem, na kterém byl kalamář. Dvě učebny byly z doby Jana Amose Komenského, voněly dřevem a na katedře ležela rákoska. Paní průvodkyně nás poučila o různých trestech tehdejší doby. Nepozorné děti a ty, které neuměly učivo, musely například sedět na hrachu nebo dostaly rákoskou. Dívky byly vykrákány (vytahány za vlasy) nebo musely hodinu sedět v kabinetu učitele a nesměly promluvit. Dále jsme po točitých schodech vystoupali na vyhlídkovou věž, ze které byl krásný výhled na Přerov a okolí. Na konci první části programu nás paní průvodkyně zavedla do přírodopisného kabinetu, kde kromě vycpaných živočichů a různých modelů byl vystaven bezobratlý hmyz, především motýli. Na tuto místnost navazovala další, kde byly jen a jen horniny a minerály. Když jsme si vše prohlédli, vystřídali jsme se s 5.B a přešli jsme na druhou část programu. Vrátili jsme se do 17. století, kde nás životem J. A. Komenského provázela jeho první manželka Magdalena. Na časové ose života Komenského nám vyprávěla o významných událostech v jeho těžkém životě. Dozvěděli jsme se o jeho reformách školství i zajímavost, že Komenský dával pozorným a poslušným dětem jablíčko nebo vlašský oříšek. Na konci programu jsme dostali badatelský list, do kterého jsme si důležité údaje zapsali. Do Brna jsme se vrátili s novými vědomostmi a skvělými zážitky, za které chceme poděkovat našim paním učitelkám. Osobně se už těším na další podobné výlety za poznáním.

Veronika Kučerová, žákyně 5.A ZŠ Kamínky

FOTOGALERIE