Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Exkurze do Muzea J. A. Komenského

16.10.2019 10:45 • autor:

Ve čtvrtek 9. 10. 2019 se žáci pátých ročníků ZŠ Kamínky vydali na vlastivědno přírodovědnou exkurzi do Přerova. Jejich cílem bylo Muzeum J. A. Komenského, aby se dověděli co nejvíce o životě a díle významné české osobnosti J. A. Komenského a seznámili se i s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu.

V první části exkurze si děti v muzeu prohlédly expozici pravěku doby kamenné, bronzové i železné. Seznámily se s archeologickými nálezy od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku, které byly objeveny v Předmostí u Přerova. Součástí této expozice byla i místnost z období středověku – černá kuchyně, která děti obzvlášť zaujala.

V další části muzea si žáci prohlédli rekonstrukce školních tříd, které zajímavým způsobem dokladují různá období vývoje dějin školství a pedagogiky. Ta první představovala třídu ze 17. století, v jaké učíval i Komenský. Děti zaujaly zejména pomůcky, které se používaly při psaní v této době. Další třída pocházela z doby Rakousko-Uherska a její součástí byl i kabinet vybavený množstvím pomůcek. Stejně tak se líbily žákům i další třídy, jedna z období první republiky a druhá z doby po 2. světové válce.

Všechny žáky zaujala výstava entomologie s množstvím různých druhů hmyzu. V expozici mineralogie viděli nerosty a minerály z celých Čech a Moravy. Na závěr vystoupili žáci na vyhlídkovou věž, která jim poskytla zajímavý pohled do okolí.

Druhou částí exkurze byl program s názvem Co zahalil čas do pláště pana Komenského, ve kterém nás životem J. A. Komenského provázela jeho první žena Magdaléna Vizovská. Žáci si vyslechli zajímavé informace, měli možnost poznat dobové vybavení třídy a vyzkoušeli si techniku tehdejšího zapečeťování dopisů.

 Exkurze se žákům velmi líbila a obohatila je o spoustu nových informací.

 

 PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE