Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Exkurze deváťáků ZŠ Kamínky na Střední průmyslovou školu chemickou Brno

27.1.2023 7:52 • autor:

Kam jít dál a co dělat po úspěšném zvládnutí devíti let povinné školní docházky? Tuto otázku a jistě i další podobné si v tomto čase klade nejeden deváťák. Na naší základní škole Kamínky se snažíme žákům pomoci vhodně vybrat střední školu. Jednou z možností, jak podpořit výběr správné školy, je exkurze na samotnou školu. Přesně tento příklad jsem zvolil, a jako vyučující chemie jsem domluvil exkurzi na „Chemku“, jak je Střední průmyslová škola chemická často přezdívána. Škola sídlí v Brně
Husovicích, na Vranovské ulici. Návštěva školy mohla proběhnout díky vstřícnosti tamní paní zástupkyně ředitele Ing. Zdenky Kučerové, a také díky Mgr. Tomáši Kropáčkovi. Ve středu 18. 1. jsme se se všemi deváťáky shromáždili před školou a vyrazili jsme trolejbusem na místo určení. Vystoupili jsme na Provazníkové a po krátké procházce jsme před devátou hodinou dorazili k SPŠ chemické. Obsadili jsme sborovnu školy, Mgr. Tomáš Kropáček nám představil studijní obory a nadšeně odpověděl na zvídavé dotazy našich žáků. Poté jsme vyrazili na prohlídku školy. Čekaly nás ukázky experimentů z fyziky, kde jsme se všichni stali součástí elektrického obvodu a mezi žáky dokonce přeskočila nejedna jiskra. Následoval přesun do suterénu školy, kde jsou soustředěny všechny laboratoře. Postupně jsme si prohlédli laboratoř mikrobiologie, největší odvážlivci si mohli vyzkoušet pokus s mikropipetou a mlékem. Další laboratoř byla zaměřená na biologii. Zde pro nás byly nachystány různé preparáty a zájemci si mohli svůj preparát dokonce samostatně připravit. Společně jsme zkoumali brambory a jejich škrob, který jsme pozorovali díky Lugolově roztoku. V laboratoři anorganické chemie nám studenti školy přivolali džina z láhve, ukázali vlastnosti citrusových plodů, zničili nejeden balónek a jiné gumové předměty, obarvili

líh chloridy a předvedli změnu barvy plamene kahanu. Závěrem jsme málem odletěli do vesmíru. Sledovali jsme, jak krásně hoří jarová pěna, když se na její vytvoření použije methan. Naši žáci už některé pokusy sice znali, ale přesto byla anorganická laboratoř moc fajn. Posledním velkým lákadlem bylo Simulační centrum. Zde jsou umístěny modely důležitých průmyslových zařízení, jako je jaderná elektrárna, pivovar, čistírna odpadních vod, spalovna nebo přečerpávací elektrárna. Zajímavostí je, že se tu pod odborným dozorem vaří skutečné pivo. Ochutnávka nás sice minula, ale modely a dotazníky k fungování daných zařízení ne. Otázky byly občas velice náročné a pro naše žáky, kteří zatím neměli organickou chemii, mnohdy neřešitelné. Čas byl nezastavitelný a my jsme se opět shromáždili ve sborovně školy. Po rychlé svačině, sbalení věcí a rozloučení nás čekala cesta zpět k naší základní škole. Dle sdělení žáků bylo takto prožité dopoledne moc zajímavé, za sebe můžu říct totéž. V příštích letech bych na dnešní exkurzi moc rád navázal s dalšími třídami.

Mgr. Jan Nekvapil

FOTOGALERIE