Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Erasmus +

ZŠ Kamínky vyjely na Erasmus+ do Španělska!

V rámci našeho pedagogického působení jsme měly jedinečnou příležitost účastnit se programu Erasmus + společně s našimi žáky ze základní školy. Tato nezapomenutelná zkušenost nás zavedla do malebného španělského města Marbella, kde jsme strávily několik neuvěřitelných dnů plných nových poznatků a inspirací.

Na začátku bychom rády vyslovily velké poděkování za možnost vycestovat v rámci programu Erasmus +. Pro nás tři mladé učitelky to byla skvělá šance nejen na profesní růst a zdokonalení pedagogických dovedností, ale také na otevření očí v oblasti mezikulturního porozumění. Během našeho pobytu ve Španělské Marbelle jsme se intenzivně věnovaly zdokonalování našich jazykových schopností. Každý den jsme měly příležitost komunikovat s místními obyvateli, což bylo nejen efektivní, ale také zábavné. Zlepšení našich znalostí angličtiny a španělštiny nám otevřelo nové perspektivy a umožnilo nám lépe porozumět místní kultuře.

Výměna mezi žáky byla jedním z vrcholů našeho pobytu. Naši žáci nejen navštívili zahraniční školu, ale také si vyměňovali zkušenosti, tradice a pohledy s tamními studenty. Bylo dojemné sledovat, jak se naši žáci učí a rostou nejen v akademickém smyslu, ale také v oblasti mezilidských vztahů. Návštěva Marbelly a výlet na Gibraltar nám poskytly možnost poznat bohatou historii, malebnou architekturu a krásy této španělské oblasti. Pro žáky to bylo nejen dobrodružství, ale také příležitost rozšířit své obzory a vnímat svět v širším kontextu.

Celkově lze říci, že program Erasmus + nám otevřel dveře do nového světa poznávání a vzájemného porozumění. Jsme vděčné za tuto zkušenost a věříme, že se podobné příležitosti dostanou i dalším učitelům a žákům. Společně můžeme vytvářet prostředí, kde se vzájemně obohacujeme a rozvíjíme nejen jako jednotlivci, ale i jako globální komunita.

Andrea Kavlíková, Adéla Hermanová, 

Michaela Dvořáková.

ZŠ Kamínky v Marbelle Španělsko ERASMUS+

Na jedenáctidenní dobrodružství se vydalo v termínu 2.11. – 12.11. 2023 celkem 20 vybraných žáků a 5 pedagogických zaměstnanců ZŠ Kamínky. Třídenní cestu autobusem nám zpestřil odpolední výlet a noc ve francouzském městečku Narbonne. Po prohlídce gotické konkatedrály svatých Justa a Pastora, jejíž dominantou je mimo jiné jeden z nejvyšších chórů ve Francii, jsme měli možnost prohlídky centra s množstvím architektonických památek.

Následující den jsme již v podvečerních hodinách dorazili do prosluněné Marbelle ležící v pobřežní oblasti Costa del Sol v provincii Málaga a autonomní oblasti Andalusie, kde nás přivítalo příjemných 25 °C. Průběh pobytu na jihu Španělska měl vždy stejný program v dopoledních hodinách, kdy chlapci navštívili chlapeckou školu a dívky školu dívčí. Kromě reálné účasti ve výuce obě skupiny představili ve vybraných školách formou prezentace Českou republiku a její typické znaky, město Brno s jeho dominantními prvky a samozřejmě ZŠ Kamínky. Prezentace se v průběhu času přelili do diskuzí a zodpovězování otázek španělským žákům. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce na velice dobré úrovni. Naši žáci si odnesli zkušenosti nejen z průběhu vyučování, ale i z vzájemného poznávání se a možná i nových přátelství. Pedagogičtí zaměstnanci pak stejným způsobem načerpali zkušenosti z účasti v reálné výuce a samozřejmě v komunikaci se svými španělskými kolegy.

V odpoledních a večerních hodinách jsme pak poznávali místní destinaci z geografického, historického, kulturního a sociálního hlediska. Toto poznávání probíhalo formou výletů a návštěv významných míst spojených s daným regionem. Pro lepší představu se jednalo o prohlídku staré časti města, kde jsme například navštívili barokní kostel na Nanebevzetí panny Marie a místní radnici ze 16. století. Zpestřením pak byla projížďka lodí kolem pobřeží Marbelle. Samozřejmě jsme neopomenuli vykoupání se v moři, které má v měsíci listopadu svoji nespornou atraktivitu. Uvedené aktivity byly vždy doplněny edukačními technikami spojenými s informačními a zkušenostními výstupy pro žáky, ale i učitele.

Pomyslným vrcholem našeho pobytu pak jistě byl společný výlet do Gibraltaru, britského zámořského teritoria. Tato jednodenní aktivita v sobě spojovala řadu zážitků, spojených s tímto výjimečným místem. Děti mohli formou projížďky v minibusech s komentovaným výkladem poznat krásy, a především rozhledy do okolí, spojené s touto exotickou destinací. Kromě rozměru v podobě cestovního ruchu se jedná především o křižovatku námořního obchodu. Uvedené skutečnosti přispěly k celkovému pohledu na dané území. Navštívili jsme jeskyně umístěné v Gibraltarské skále, válečné bunkry z II. světové války, hrad Moorish Castle a samotné město Gibraltar. Environmentální rozměr dané aktivity umocnilo setkávání se s místními volně žijícími opicemi.

Následovala třídenní cesta zpět, jejímž zpestřením byl tentokrát odpolední výlet a noc ve francouzském městě Lyon. Především pak prohlídka starého města a pohled na katedrálu Notre-Dame de la Fourvière. Z Lyonu jsme pak zamířili na zpáteční cestu a všichni v pořádku dorazili do Brna ve večerních hodinách.

Účast v projektu ERASMUS+ ve formě výše popsané aktivity přinesla žákům a pedagogickým zaměstnancům ZŠ Kamínky řadu nových zkušeností, zážitků, poznání a dovedností. Poděkování patří oběma partnerským školám v Marbelle, konsorciu města Brna a především pedagogům, které pro děti vytvořili skvělé podmínky a přátelské prostředí. Pevně věřím, že prožité aktivity a z nich vzejité zkušenosti nebudou dlouho zapomenuty a budou nadále přispívat rozvoji a motivaci ke studiu nejen cizích jazyků, ale i k utváření občanských postojů v kontextu současného směřování Evropy.

Mgr. Petr Novák, Ph.D., ředitel školy

FOTOGALERIE

 

 

Hodnocení a výsledek mobility ZDE (Pdf.)

Kritéria přijetí žáků na Erasmus:

  • dostatečná jazyková vybavenost 
  • Věkově odpovídá požadavkům partnerské instituce
  • Omluvená absence nepřesahuje 20%
  • Splněné klasifikační požadavky ve všech předmětech
  • Studijní výsledky
  • Aktivní přístup ke studiu
  • Chování
  • Účast na soutěžích pořádaných školou
  • Ochota prezentovat naší školu