Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Erasmus – návštěva z Itálie na ZŠ Kamínky

13.6.2024 12:52 • autor:

Na konci května jsme měli tu čest přivítat na naší škole dvě paní učitelky z Itálie, které vyučují na prvním stupni základní školy I.C. Bertacchi ve městě Busto Arsizio. Rozhodly se navštívit naši školu v rámci výměnného programu Erasmus +, který má za cíl posilovat mezinárodní vztahy a spolupráci. 

Uvítali jsme je tanečními a pěveckými vystoupeními, která pro ně připravili žáci  3. A, 3. B a 5. B. Dále následovalo setkání s vedením školy a prohlídka budovy školy. Paní učitelky měly možnost navštívit některé vyučovací hodiny. Z plánovaných návštěv to byly hodiny anglického jazyka ve 2. A a 8. A/8. B, informatika v 9. B, chemie v 9. B, matematika v 1. B a fyzika v 7. B. Žáci těchto tříd vzali přípravu na vyučovací hodinu opravdu zodpovědně. Někteří z nich si dokonce připravili probíranou látku v anglickém jazyce, kterou i sami prezentovali. Videa z těchto hodin jsou dostupná na Rajčeti ve složce Erasmus – návštěva z Itálie na ZŠ Kamínky. Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu těchto hodin, patří velké díky. 

Kromě návštěv ve vyučovacích hodinách, ať už plánovaných či těch, které si paní učitelky samy vybraly, byl prostor i pro 

debatu s pedagogickým sborem. Společně jsme diskutovali o různých metodách výuky, vzdělávacích technologiích a také o kultuře a tradicích obou zemí. Bylo opravdu inspirativní sledovat, jak si obě strany vyměňovaly znalosti a nápady.

Avšak nedebatovali pouze učitelé. Během přestávek měli prostor se s paními učitelkami neformálně pobavit i žáci. Byli nadšení, že mohli komunikovat s pedagogy z jiné země a zjistit, jak vypadá školství a vzdělávání v Itálii. Zajímal je také jejich názor, zda patří ananas na pizzu (což byla jedna z jejich častých otázek 😊). Žáci si díky této návštěvě mohli ověřit, na kolik jsou schopni se sami domluvit s někým, kdo nemluví stejným jazykem. Věřím, že díky tomu jsou žáci motivovanější a jejich učební proces, zejména cizích jazyků, bude mnohem intenzivnější a efektivnější.

Tato návštěva nám také připomněla, jak důležitá je mezinárodní spolupráce a jak se můžeme vzájemně obohacovat. Doufáme, že se tento druh výměnných programů bude konat i v budoucnu a že se nám podaří navázat ještě více mezinárodních partnerství. Děkujeme italským učitelkám za jejich návštěvu a za inspiraci, kterou nám přinesly. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této skvělé zkušenosti a budeme nadále otevření vzdělávacím příležitostem a mezinárodním kontaktům, které nám mohou otevřít nové horizonty ve výchově a vzdělávání našich žáků.

                                                                                                                          

Mgr. Andrea Kavlíková 

FOTOGALERIE