Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Den otevřených dveří na ZŠ Kamínky

22.2.2018 20:44 • autor:

 

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 proběhl na ZŠ Kamínky Den otevřených dveří.  V průběhu dopoledne se mohli rodiče našich stávajících i budoucích žáků přesvědčit o tom, že naše škola nabízí podnětné, bezpečné a tvořivé prostředí, ve kterém děti získávají nejenom kvalitní vzdělávání opírající se o čtyři pilíře – matematiku a přírodní vědy, techniku a robotiku, angličtinu a sport, ale nachází zde i prostor pro všestranný rozvoj své osobnosti, vzájemné komunitní setkávání a radost.

Pestrý a aktivitami nabitý odpolední program byl ve znamení stěžejních pilířů. Pilíř techniky a robotiky byl zastoupen prezentací pracovních činností s množstvím stavebnic rozvíjejících manuální zručnost, fantazii a dětskou představivost v mechanice i elektronice. Samotnou robotiku a programování představili Ozobotíci s širokou škálou možností využití. Nadšení vzbudil sofistikovaný robot z edice lego Mindstorm, se kterým si děti mohly změřit síly v olympijském biatlonu.  Na přírodovědném stanovišti si děti mohly prohlédnout zajímavé exponáty z rostlinné i živočišné říše. Vybíraly si trvalé preparáty s částmi těl hmyzu nebo lidských tkání, které zkoumaly pod mechanickým nebo elektronickým mikroskopem. Velkou atrakcí byl pokus odpalování rakety vyrobené z PET láhve s pohonem z lihových par, při kterém byl využit Newtonův pohybový zákon akce a reakce. Matematika je všude kolem nás. O tom, že nemusí být strašákem ale zábavou, se přesvědčili rodiče s dětmi na dalším zajímavém zastavení. Žáci naší školy jim představili kroužky Zajímavá matematika a Klub zábavné logiky a deskových her, které navštěvují. Vyzkoušeli si skládat tangramy, luštit hlavolamy, hrát deskové a karetní hry zaměřené především na geometrickou představivost. Ani na žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami se nezapomíná, protože mohou pracovat v kroužcích doučovacích nebo dyslektických pod odborným vedením zkušených kantorů. Angličtina na naší škole má nezastupitelné místo. Prvotním cílem je vybudovat kladný vztah a touhu zdokonalovat se v jazyce, vidět v něm klíč k poznávání nových zemí, kultur a v neposlední řadě mít otevřené brány k různým povoláním. Žáci 1., 5. a 9. tříd ukázkově předvedli nejrůznější konverzační témata, projektovou tvorbu, pro nejmenší předškoláčky byly připraveny anglické hry, písničky, výroba obrázkových slovníčků. V tělocvičně bylo stanoviště zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu a gymnastiku. Děti si mohly vyzkoušet rozmanité sportovní nářadí a náčiní. Velký ohlas měla ukázka florbalu pod vedením spolupracujících trenérů z oddílu Bulldogs Brno. Pestrý  program celého odpoledne doplňovaly tvořivé dílničky, ve kterých si děti ověřily svoji zručnost. Vyráběly originální raketu, vrtulník, foukací harmoniku nebo katapult.

Úsměvy na tváři, spokojenost a pohoda, která panovala po celý Den otevřených dveří u všech zúčastněných, je dobrým signálem, že naše škola s kvalitními učiteli umí nabídnout kreativní  výuku propojenou s moderními technologiemi.

PaedDr. Zdeňka Bučková

FOTOGALERIE