Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Čtyři příběhy revoluce 

16.3.2021 7:47 • autor:

Distanční výuka nám sice znemožňuje realizovat celou řadu školních akcí, které se za běžného provozu uskutečňují nebo které by se uskutečnit mohly. Nicméně i přes to se na ZŠ Kamínky nenecháváme odradit a snažíme se hledat cesty, co to jde. Nejen jako zpestření pro žáky, kteří musí být doma u počítačů, ale hlavně jako program, který má pro naše žáky nějaký vzdělávací smysl. A jednou takovou možností jsou online vzdělávací programy, ke kterým se s žáky můžeme připojit přímo z pohodlí svých domovů. 

V únoru jsme se s deváťáky zúčastnili online dějepisného programu Čtyři příběhy revoluce, který pro nás připravili zkušení lektoři z organizace Post Bellum. Tato organizace v rámci své činnosti realizuje program Paměť národa, ve kterém se snaží mapovat vzpomínky pamětníků z našich klíčových historických mezníků 20. století. Pokračovali jsme tak v tradici naší školy a navázali na loňskou debatu s Martinem Mejstříkem k výročí listopadu 1989. 

Díky tomuto programu jsme se mohli na Sametovou revoluci podívat z různých úhlů pohledů, očima několika reálných pamětníků – od disidentů, studentů, kteří organizovali studentské demonstrace, až po člena komunistické strany nebo příslušníka StB. Měli jsme tak jedinečnou možnost porovnávat jejich výpovědi o stejných událostech, kterými si všichni prošli. A každý svojí cestou. 

Naši žáci se tak učí, že historie rozhodně není černobílá a jak nesmírně důležitá je diskuse o těchto tématech, která jsou v naší společnosti i více než po třiceti letech stále živá a palčivá. 

 

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M., 

učitel dějepisu