Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Čtvrťáci na besedě se starostkou MČ Nový Lískovec

12.11.2018 12:31 • autor:

V hodinách vlastivědy jsme si povídali o České republice, o jejím členění na menší celky, o řízení a fungování našeho státu, měst i obcí. Při této příležitosti jsme navštívili městskou část Brno – Nový Lískovec a v zasedací místnosti jsme besedovali s paní starostkou Ing. Janou Drápalovou. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o znaku a vlajce Nového Lískovce, o historii Lískovce, ale i o nových projektech, které by měly zkvalitnit život obyvatel naší městské části. Ochotně odpověděla na všechny naše zvídavé otázky, které se týkaly úpravy dětských hřišť, nové výstavby i dopravní situace a parkování v Novém Lískovci. Jako dárek jsme dostali mapku Nového Lískovce, ve které jsme hledali naši školu, bydliště, sportoviště. Výborně nám poslouží i v dalších hodinách vlastivědy. Děkujeme paní starostce, že si ve svém nabitém programu vyhradila čas na besedu s námi.

PaedDr. Zdeňka Bučková