Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Čtvrťáci a dopravní soutěž Empík cyklista

27.6.2022 8:39 • autor:

Žáci 4. tříd se v letošním školním roce zúčastnili celoroční dopravní soutěže. V Areálu dopravní výchovy a vzdělávání Riviéra byli žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy připravováni na to, aby se mohli jako cyklisté účastnit silničního provozu. V jednotlivých vyučovacích hodinách se děti zaměřovaly nejen na zvládnutí zásad bezpečné jízdy po pozemních komunikacích, ale seznamovaly se i s dopravními značkami a řešily křižovatky. Ti, kteří zvládli a výborně splnili jízdu podle pravidel na dopravním hřišti i závěrečný test, obdrželi od strážníků MP „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy.
V úterý 21.6. 2022 se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže Empík cyklista, který byl
zpestřen zajímavým programem. Děti zhlédly ukázku pořádkové jednotky a psovodů MP Brno, na svém kole své umění předvedl mistr světa v biketrialu Václav Kolář, vše bylo provázeno pěveckými vystoupeními studentů SŠ uměleckomanažerské. Celoroční dopravní soutěž Empík cyklista je důležitou součástí výuky dopravní výchovy na naší škole.

PaedDr. Zdeňka Bučková, Mgr. Anna Široká

FOTOGALERIE