Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Aktuální informace k výuce na naší škole

Výuka od 11. 1. 2021

od pondělí 11. 1. 2021 nastupují do školy žáci I. a II. ročníků. Žáci mají povinnost mít po celou dobu pobytu ve škole roušku a dostali pokyn mít u sebe roušek více. Je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Distanční výuka probíhá v ostatních třídách beze změn do 22. 1. 2021 a řídí se manuálem pro distanční výuku.


Družina:

Školní družina bude z organizačních důvodů otevřena do 16:00 hod. Otevírá se ranní i odpolední (každá třída bude jedno oddělení).Více informací u paní vedoucí školní družiny Mgr. Kataríny Jeřábkové.


Výdej obědů:

Od 4.1.2020 budou ke stravování přihlášení žáci 1. a 2. ročníků, kteří mají na stravovacím účtě přeplatek na stravném a chodili na obědy v prosinci, ostatní prosím o přihlášení na www.strava.cz nebo na mail jidelna@seznam.cz do 30.12.2020 do 10
hodin.

Žáci na distanční výuce, kteří budou mít zájem o obědy si mohou přihlásit.

Výdej obědů :
1.stupeň (distanční studium)    od 11,00 do 11,20 hod.
1.stupeň (prezenční výuka)      od 11,20  do 12,40 hod.
2.stupeň ( distanční studium)  od 12:40 – 13:30 hod.

Obědy pro cizí strávníky zatím není možný.


Distanční forma výuky
V distanční formě výuky se budou vyučovat také veškeré výchovy (Ov, Tv, Hv, Vv atd.).
Při on-line výuce s dvouhodinovou dotací bude on-line vždy první hodina v týdnu.
Veškeré studijní materiály budou pro žáky, kteří nemají PC, připraveny každé pondělí od 10:00 hod v kanceláři školy.
Pokud se bude dětem dublovat online výuka se sourozenci, domluvte se s konkrétním vyučujícím na offline hodině.

Ošetřovné
Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Více informací na webu mpsv.cz

Areál školy
Na sportovištích a ve venkovním areálu školy dodržujte nařízení vlády. Změna návštěvního řádu:
všední den:  areál se zamyká v 18:00 hod
víkend: 9:00 – 18:00