Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Aktuální informace k výuce na naší škole

Čtvrtá fáze rozvolnění (od 24. 5. 2021)

Naše škole se testuje formou PCR 1 x za 14 dnů, a to v pondělí.

PCR testování se netýká žáků pozdě příchozích (zde platí nadále testování formou antigenního testu 1 x týdně).

Uvedený průběh testování se řídí výnosem MŠMT ze dne 18. 5. 2021.

Od 24. 5. platí nástup všech žáků ke studiu.

6.A až 9.A se testuje 24. 5., 7.6 a 21. 6. 2021 příchod v 7:30 hodin

6.A – hlavní vchod Blaťák

7.A – vchod pro invalidy Vejrostová

8.A – vchod jídelna Pohanka

9.A – vchod tělocvična Vystrčil

1.A, B až 5.A, B se bude testovat 31. 5., 14. 6., 28. 6. příchod v 7:30 hod 

  1. stupeň

Vstup do školy 1.A, B– hlavní vchod

2.A, B – vchod pro invalidy

3.A, B – vchod do jídelny

4.A, B – vchod do tělocvičny

5.A, B – horní vchod to tělocvičny

6.B až 9.B se bude testovat 31. 5., 14. 6., 28. 6. příchod v 7:20 hod (nutno přijít včas)

  1. stupeň

Vstup do školy 6.B – hlavní vchod Sucháčková

7.B – vchod pro invalidy Otýpka

8.B – vchod jídelna Dvořáková

9.B – vchod tělocvična Novotný, Králová 

Všichni žáci sraz v uvedený čas na uvedených místech – třídní učitel odvede žáky do tříd.

Testování bude probíhat dle instrukcí:

Seznamte se s videem pod výše uvedeným odkazem – dětem můžete pustit uvedené ukázkové video.

Jak bude PCR test vypadat v praxi. Každý žák dostane tyčinku, se kterou si otře zadní část jazyka. Poté všichni žáci vhodí tyčinku do nádoby, která se uzavře a pošle do laboratoře. Po čtyřech hodinách se dozvíme, ve které třídě je případně pozitivní žák. Tato třída půjde okamžitě do karantény a následně na PCR testy.

Na území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve třídách se neustále větrá tímto způsobem – 5 min mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. Stále se dodržují pravidla hygieny rukou.

Pedagogové mají neustále nasazen respirátor, žáci chirurgické roušky.

Ve dnech, kdy se žáci nebudou testovat, využijí žáci hlavní vchod. Nástup do školy v běžném režimu (v 7:40 – 7:55 hodin). Pokud žák nebyl v pondělí testován, dostaví se út – pá do kanceláře školy v 7:40 hodin. Pokud žák přijde v průběhu vyučování a nebyl testován v pondělí PCR testem, nahlásí se v kanceláři školy k otestování antigenním testem.

Školní družina bude otevřena v běžném provozu, rovněž i ranní provoz družiny. Ruší se homogenita jednotlivých oddělení družiny.

Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním žáků, písemně oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli a ten jim zajistí off-line výuku.

Výuka tělesné výchovy bude již umožněna ve venkovních prostorách školy. Tělesná výchova má udělenou výjimku – žáci i učitelé cvičí bez roušek.


Harmonogram příchodů na oběd

1.A, B – 11:40 hod

2.A, B– 11:50 hod

3.A, B – 12:15 hod

4.A, B– 12:30hod

8.A – 12:40 hod – po

5.A, B – 12:50 hod

6.A – 13:00 hod, út, čt – 13:20 hod

6.B – 13:00hod, út, čt, pá – 13:20 hod

7.A -13:20 hod, čt – 13:10 hod

7.B – 13:10 hod, st, po, pá– 13:30 hod

8.A – 13:30 – út – čt

8.B – 13:30 hod, st a čt – 13:10 hod

9.A – 13:40 hod

9.B – 13:40 hod

Třetí fáze rozvolnění (od 17. 5. 2021)

Naše škole se testuje formou PCR 1 x za 14 dnů, a to v pondělí.

PCR testování se netýká žáků pozdě příchozích (zde platí nadále testování formou antigenního testu 1 x týdně u prvního stupně. U druhého stupně se bude testovat 2x týdně).

Uvedený průběh testování se řídí výnosem MŠMT ze dne 10. 5. 2021.

1.A, B až 5.A, B od 17. 5. do 21. 5. 2021 příchod v 7:30 hod 

  1. stupeň

Vstup do školy 1.A, B– hlavní vchod

2.A, B – vchod pro invalidy

3.A, B – vchod do jídelny

4.A, B – vchod do tělocvičny

5.A, B – horní vchod to tělocvičny

6.B až 9.B od 17. 5. do 21. 5. 2021 příchod v 7:20 hod (nutno přijít včas)

  1. stupeň

Vstup do školy 6.B – hlavní vchod Sucháčková

7.B – vchod pro invalidy Otýpka

8.B – vchod jídelna Dvořáková

9.B – vchod tělocvična Novotný, Králová

Všichni žáci sraz v uvedený čas na uvedených místech – třídní učitel odvede žáky do tříd.

Testování bude probíhat dle instrukcí:

Seznamte se s videem pod výše uvedeným odkazem – dětem můžete pustit uvedené ukázkové video.

Jak bude PCR test vypadat v praxi. Každý žák dostane tyčinku, se kterou si otře zadní část jazyka. Poté všichni žáci vhodí tyčinku do nádoby, která se uzavře a pošle do laboratoře. Po čtyřech hodinách se dozvíme, ve které třídě je případně pozitivní žák. Tato třída půjde okamžitě do karantény a následně na PCR testy.

Na území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.

Ve třídách se neustále větrá tímto způsobem – 5 min mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. Stále se dodržují pravidla hygieny rukou.

Pedagogové mají neustále nasazen respirátor, žáci chirurgické roušky.

Ve dnech, kdy se žáci nebudou testovat, využijí žáci hlavní vchod. Nástup do školy v běžném režimu (v 7:40 – 8:55 hodin). Pokud žák nebyl v pondělí testován, dostaví se út – pá do kanceláře školy v 7:40 hodin. Pokud žák přijde v průběhu vyučování a nebyl testován v pondělí PCR testem, nahlásí se v kanceláři školy k otestování antigenním testem.

Školní družina bude otevřena v běžném provozu, rovněž i ranní provoz družiny. Ruší se homogenita jednotlivých oddělení družiny.

Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním žáků, písemně oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli a ten jim zajistí off-line výuku.

Výuka tělesné výchovy bude již umožněna ve venkovních prostorách školy. Tělesná výchova má udělenou výjimku – žáci i učitelé cvičí bez roušek.

Harmonogram příchodů na oběd

Varianta A

11:00 – 11:40 – distanční studium 2. stupeň – nutno přesunout online – předělat v tabulce

1.A, B – 11:40 hod

2.A, B– 11:50 hod

3.A, B – 12:15 hod

4.A, B– 12:30hod

5.A, B – 12:50 hod

6.B – 13:00hod, út- 13:20 hod

7.B – 13:10 hod, st a čt – 13:30 hod

8.B – 13:30 hod, st a čt – 13:10 hod

9.B – 13:40 hod


Druhá fáze rozvolnění od 10.5.2021 – (pokud vláda nerozhodne jinak)

Naše škole se testuje formou PCR 1 x týdně, a to v pondělí.

PCR testování se netýká skupiny žáků IZS, žáků pozdě příchozích (zde platí nadále testování formou antigenního testu 1 x týdně).

1.A až 5.A od od 10.5. do 14.5. 2021 příchod v 7:30 hod 

  1. stupeň – Vstup do školy

1.A – hlavní vchod Cempírková, Menšíková

2.A – vchod pro invalidy Chytilová, Dubová

3.A – vchod do jídelny Bučková, Sýkorová

4.A – vchod do tělocvičny Štouračová, Geidlová

5.A – horní vchod to tělocvičny Dosadilová, Jeřábková

6.A až 9.A od 10.5. do 14.5. 2021 příchod v 7:20 hod (nutno přijít včas)

  1. stupeň – Vstup do školy

6.A – hlavní vchod Blaťák, Mátlová

7.A – vchod pro invalidy Vejrostová, Dufková

8.A – vchod jídelna Pohanka, Laubová

9.A – vchod tělocvična Vystrčil

1.B až 5.B od 17.5. do 21.5. 2021 příchod v 7:30 hod 

  1. stupeň –  Vstup do školy

1.B – hlavní vchod Severinová, Holíková

2.B – vchod pro invalidy Minářova, Honzírková

3.B – vchod do jídelny Široká, Sedláčková

4.B – vchod do tělocvičny Hrazdilová, Prokešová

5.B – horní vchod do tělocvičny Kučerová, Mynářová

6.B až 9.B od 17.5. do 21.5. 2021 příchod v 7:20 hod (nutno přijít včas)

  1. stupeň – Vstup do školy

6.B hlavní vchod Sucháčková

7.B – vchod pro invalidy Otýpka

8.B – vchod jídelna Dvořáková

9.B – vchod tělocvična Novotný, Králová – Kája

Všichni žáci sraz v uvedený čas na  uvedených místech – třídní učitel odvede žáky do testovací místnosti.

Testování bude probíhat dle instrukcí:

Seznamte se s videem pod výše uvedeným odkazem – dětem můžete pustit uvedené ukázkové video.

Jak bude PCR test vypadat v praxi. Každý žák dostane tyčinku, se kterou si otře zadní část jazyka. Poté všichni žáci vhodí tyčinku do nádoby, která se uzavře a pošle do laboratoře. Po čtyřech hodinách se dozvíme, ve které třídě je případně pozitivní žák. Tato třída půjde okamžitě do karantény a následně na PCR testy.

Žáci se nesmí mezi sebou míchat (homogenita – třídy mezi sebou). Přestávky tráví žáci ve třídě. Pokud žák bude svačit, sedí na svém místě. Ve třídách se neustále větrá tímto způsobem – 5 min mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut. Stále se dodržují pravidla hygieny rukou.

Pedagogové mají neustále nasazen respirátor, žáci chirurgické roušky.

Ve dnech, kdy se žáci nebudou testovat, zůstává pro každou třídu stejný sraz a stejné příchodové cesty do školy. Třídní učitelé vždy čekají na své žáky. Učitelé dohlédnou, aby se třídy nekumulovaly v šatnách.

Školní družina bude otevřena pouze v odpoledním režimu. Dodržují se homogenní skupiny.

V rámci druhé fáze rozvolnění bude možná spolupráce třídních učitelů a psycholožky k programům věnovaných na posílení vztahů ve třídách, zapojit tedy aktivity na posilování vztahů, komunikace a podporu seberegulace. Program bude proveden ve všech třídách.

Zákonní zástupci, kteří nesouhlasí s testováním žáků, písemně oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli a ten jim zajistí offline výuku.

Výuka tělesné výchovy bude již umožněna jak ve vnitřních tak ve venkovních prostorách školy. Tělesná výchova má udělenou výjimku – žáci i učitelé cvičí bez roušek.

Testování formou PCR je umožněno díky finanční podpoře ze strany ÚMČ NL a Statutárního města Brna.

Harmonogram příchodů na oběd Varianta A

11:00 – 11-20– distanční studium 1. stupeň – nutno přesunout online – předělat v tabulce
11:20 – 11:40 – distanční studium 2. stupeň – nutno přesunout online – předělat v tabulce
1.A – 11:40 hod
2.A – 11:50 hod
3.A – 12:15 hod
4.A – 12:30hod
8.A – 12:40 hod – po
5.A – 12:50 hod
6.A – 13:10hod, po a čt – 13:20 hod
7.A – 13:20 hod, po a čt – 13:10 hod
8.A – 13:30 hod – út- čt
9.A – 13:40 hod

Harmonogram příchodů na oběd: Varianta B

11:00 – 11-20– distanční studium 1.stupeň – nutno přesunout online – předělat v tabulce
11:20 – 11:40 – distanční studium 2. stupeň – nutno přesunout online – předělat v tabulce
1.B – 11:40 hod
2.B – 11:50 hod
3.B – 12:15 hod
4.B – 12:30hod
5.B – 12:50 hod
6.B – 13:00hod, út- 13:20 hod
7.B – 13:10 hod, st a čt – 13:30 hod
8.B – 13:30 hod, st a čt – 13:10 hod
9.B – 13:40 hod

Schéma vstupů do školy:Areál školy:

Školní areál je možné užívat pouze po splnění aktuálních vládních nařízení.

Provozní doba areálu:

Pondělí x      – 20.00 hod.

Úterý   x      – 20.00 hod.

Středa x      – 20.00 hod.

Čtvrtek x      – 20.00 hod

Pátek  x      – 20.00 hod.

Sobota 10.00 – 18.00 hod.

Neděle 10.00 – 18.00 hod

x = ukončení vyučování


Ošetřovné:
Informace o ošetřovném např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční forma výuky
V distanční formě výuky se budou vyučovat také veškeré výchovy (Ov, Tv, Hv, Vv atd.).
Při on-line výuce s dvouhodinovou dotací bude on-line vždy první hodina v týdnu.
Veškeré studijní materiály budou pro žáky, kteří nemají PC, připraveny každé pondělí od 10:00 hod v kanceláři školy.
Pokud se bude dětem dublovat online výuka se sourozenci, domluvte se s konkrétním vyučujícím na offline hodině.