Základní škola Kamínky Základní škola Kamínky
Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace

Cesta za energií

5.3.2019 8:20 • autor:

Lidé se bez energie neobejdou. Potřebují ji k životu i k práci. Bez ní nemohou studovat, cestovat, odpočívat, komunikovat, léčit nemocné. Zamyšlením nad hospodařením s elektřinou a její výrobou byla exkurze žáků 9. tříd a 8. třídy ZŠ Kamínky 5. 

Ve čtvrtek 21. 2. 2019 jsme navštívili JE Dukovany a PVE Dalešice, která leží na řece Jihlavě nedaleko od JE Dukovany. Součástí vodního díla je vyrovnávací nádrž a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Do komplexu Dukovan patří i fotovoltaická elektrárna. 

Exkurze v JE Dukovany probíhala v moderním informačním centru, kde pomocí videí a modelových ukázek byla žákům představena historie výroby energie a tepla, průřez jadernou elektrárnou, její výstavbou a funkcí. Žáci se seznámili s druhy záření a uvědomili si nebezpečí jaderného záření, ale i jeho využití v běžném životě, a také jaký má vliv na zdraví a ekologii. 

Následně jsme přejeli do PVE Dalešice. Průvodkyně nás seznámila s historií, výstavbou a významem elektrárny. Po zhlédnutí filmu v infocentru jsme prošli technickými místnostmi elektrárny. 

Kromě technických záležitostí si žáci rovněž uvědomili, kolik nezastupitelných profesí nalezne uplatnění v dnešní jaderné energetice, a že tato povolání skýtají úžasné možnosti a mají před sebou velkou budoucnost.

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová, Mgr. Josef Pohanka

FOTOGALERIE